Circ a les escoles

L’escola és un dels agents més importants quan parlem d’equitat cultural i esdevé un espai universalitzador per garantir els drets d’infants i joves. Apostem per sortir dels paràmetres de l’educació instrumental al servei de l’economia de mercat i per potenciar, a través de la cultura i l’art, altres coneixements i competències necessàries per desenvolupar-nos de manera integral, per aprendre a relacionar-nos i a ser part activa de la nostra comunitat.

L’Ateneu Popular 9 Barris és un agent de territori i com a tal, tenim la vocació de treballar de forma comunitària. En aquest sentit, ens reconeixem com un agent cultural i educatiu, interdependent i complementari als centres educatius.