Circ a les escoles

L’escola és un dels agents més importants quan parlem d’equitat cultural i esdevé un espai universalitzador per garantir els drets d’infants i joves. Apostem per sortir dels paràmetres de l’educació instrumental al servei de l’economia de mercat i per potenciar, a través de la cultura i l’art, altres coneixements i competències necessàries per desenvolupar-nos de manera integral, per aprendre a relacionar-nos i a ser part activa de la nostra comunitat.

L’Ateneu Popular 9 Barris és un agent de territori i com a tal, tenim la vocació de treballar de forma comunitària. En aquest sentit, ens reconeixem com un agent cultural i educatiu, interdependent i complementari als centres educatius.

Amb l’Institut -Escola Antaviana i l’Institut-Escola Turó de Roquetes duem a terme un projecte d’optativa de Circ a 2n d’ESO amb una durada de curs escolar que s’anomena “El procés creatiu a l’aula”. 

Per altre banda, amb l’Institut-Escola Trinitat Nova treballem el projecte “Circ en moviment” amb una classe de 1r d’ESO on el procés creatiu es duu a terme en les classes de circ i dins l’aula en les classes de tutoria. Aquest projecte també inclou unes sessions intergeneracionals amb el projecte ”El Gran Circ” on busquem que persones joves i persones grans es coneguin i comparteixin els seus processos d’aprenentatge i creació al voltant del circ.

Incloem en aquests projectes un treball conjunt amb el Circ d’Hivern on l’alumnat ve al teatre de l’Ateneu a veure un extracte de l’espectacle i desprès participen d’unes sessions de treball amb els artistes, direcció i equip tècnic per conèixer com és des de dins la creació d’un espectacle. Aquest procés busca alimentar la posada en pràctica de tot allò après en la creació del seu propi espectacle de circ, que mostrem a final de curs.

Aquests tres projectes s’estan duent a terme amb la col·laboració del programa Caixa d’Eines de Pla de Barris.

També treballem amb altres instituts del territori a través del programa Enginy del Consorci d’Educació de Barcelona. És un programa adreçat a l’alumnat d’Ensenyaments de Secundària Obligatòria en un marc inclusiu.