Maleta PEDAgògica de Circomotricitat

Què és la circomotricitat?

És una activitat orientada a petita infància (2-7 anys) que combina algunes maneres de fer de la psicomotricitat relacional amb elements i tècniques del circ. El seu objectiu principal és facilitar el desenvolupament global dels infants des del joc i la descoberta. 

La proposta neix del treball en xarxa entre l’Ateneu Popular 9 Barris i centres educatius del seu territori proper, i es dirigeix a mestres i professorat d’educació física, entre altres, que vulguin incorporar l’activitat amb el seu alumnat.

Continguts de la maleta

La maleta està dissenyada perquè qui faciliti l’activitat no necessiti tenir coneixements previs sobre circ. Permet dotar de les eines i recursos necessaris a mestres i professorat d’educació física, entre altres, perquè puguin portar a terme un procés de circomotricitat amb seguretat i oferint noves experiències i reptes adequats al seu alumnat.

La maleta consta de diversos materials en format digital que podeu descarregar i imprimir lliurement:

 • Llibret 1: Proposta metodològica [pdf per imprimir pdf interactiu]. Conté informació general sobre la circomotricitat que convé conèixer abans de dur a terme l’activitat: principis pedagògics, condicions materials necessàries per dur a terme l’activitat, consideracions sobre seguretat, etc.
 • Llibret 2: Itinerari [pdf per imprimir pdf interactiu]Inclou la descripció de cadascuna de les sessions que conformen l’itinerari (11-14 sessions), amb adaptacions segons l’edat dels infants, així com eines d’avaluació i altres recursos pràctics.
 • Cartes de circomotricitat. Un joc de 51 cartes per treballar diverses tècniques: acrobàcia, aeris, equilibris, estiraments, expressió, malabars i piràmides.
 • Videotutorials. Disposeu d’una llista de reproducció amb tutorials que ofereixen informació complementària per desenvolupar les activitats.

Metodologia

La circomotricitat entén el moviment com a eix del desenvolupament en l’etapa infantil de la globalitat, que mira d’afavorir i facilitar. Tracta de donar lloc a l’expressivitat motriu de cada infant i de permetre que l’alumnat evolucioni al mateix temps que experimenta amb les diferents disciplines i tècniques que conformen el circ (acrobàcia, malabars, aeris, equilibris, jocs d’expressió...).

Els trets centrals de la metodologia proposada són:

 • El temps d’experimentació lliure amb els materials i espais.
 • Prioritzar la descoberta.
 • El caràcter lúdic de l’espai i les propostes, el joc i el plaer com a motors dels aprenentatges.
 • Incorporar la transmissió i les propostes més dirigides amb la finalitat d’enriquir les possibilitats dels infants amb el seu cos, els materials i els espais.

La maleta proposa un itinerari d’activitat que consta d’onze sessions d’entre una hora i una hora i dos quarts, amb possibilitat d’ampliar-lo fins a les catorze sessions. Així mateix, ofereix recursos i idees perquè els centres educatius puguin adaptar la proposta a la seva realitat, així com a l’edat de l’alumnat.

Històric del projecte

El mes de febrer de 2019 l’Ateneu Popular 9 Barris va generar un grup de treball entre professionals del circ, de la psicomotricitat i mestres de centres educatius del seu territori proper (algunes d’elles també professionals de la psicomotricitat) per tal de compartir maneres de treballar, intercanviar sabers i reflexionar sobre la possibilitat d'apropar el món del circ als infants.

La maleta de circomotricitat és fruit d’aquest procés col·lectiu d’innovació pedagògica, que ha comptat amb el suport del programa Caixa d’Eines del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona.

Materials indispensables

 • Sala de psicomotricitat, gimnàs o similar
 • Matalassos i matalassos de seguretat
 • Mòduls de psicomotricitat variats
 • Mòdul de roda
 • Bancs o passarel·les de fusta
 • Pilota suïssa
 • Trapezi
 • Punts i sistemes d’ancoratge per a penjar aeris
 • Pilotes de malabars (una unitat per persona)
 • Mocadors (una unitat per persona)
 • Plats xinesos sense pals de control (per a la meitat del grup)
 • Diàbolos sense pals de control (per a la meitat del grup)
 • Maces (per a la meitat del grup, només per a infants de 4-7 anys) 


Per a més informació envieu un correu electrònic a: recerca@ateneu9b.net