Formació i circ social

Presentació i objectius

La formació a l’Ateneu compta amb l’Escola de Circ Infantil i Juvenil, un projecte amb més de 20 anys de trajectòria, els tallers i les formacions a mida, la formació de formadores en Circ Social i els projectes comunitaris amb diferents col·lectius. Tots quests projectes es treballen de forma conjunta, partint d’una pedagogia pròpia on es barreja investigació i experiència.

La formació artística i social a l'Ateneu Popular 9 Barris ha estat sempre un pilar important en la història del projecte. Els tallers de circ van sorgir de forma espontània. Joves artistes de tot arreu que buscaven espais adequats per practicar tècniques de circ es van trobar amb joves dels barris que s’interessaven per l’activitat de l’Ateneu.

El circ es converteix doncs en l’eix transversal en els projectes formatius de l’Ateneu. Això es va consolidant al llarg del temps primer amb l'Escola Infantil de Circ i més endavant amb l'Escola Juvenil de Circ, i al llarg dels anys hem anat creant projectes de circ social que troben el seu motor en espais comunitaris i treballant amb entitats del barri i de la ciutat: El Generació Zirc i el Festival Erràtik, el Circ amb Casals Infantils, El Gran Circ o el treball de Circ i Escoles, etc.

La comissió de formació és un espai obert a la participació que aplega els diferents projectes dins d'aquesta àrea, des de les famílies al professorat. És a la comissió on es presenten propostes com els intercanvis amb altres escoles de circ o la Gala Jove de Circ.