Qui som

L'Ateneu Popular 9 Barris neix de la lluita veïnal de Nou Barris l'any 1977, transformant una fàbrica d'asfalt en el centre cultural que és avui dia. El projecte de l'Ateneu es basa en la intervenció social mitjançant la cultura, la promoció i la formació de circ i les arts escèniques.
És un espai obert a noves activitats culturals, socials i polítiques, moltes vegades allunyades dels circuits oficials, però imprescindibles per a mantenir un esperit crític i per a impulsar la creativitat i la diversitat.
La participació és la base de l'Ateneu mitjançant el model de gestió comunitària, basat en les Comissions, Grups de Treball i les Assemblees com a espais sobirans del projecte.


Misió

L'Ateneu Popular 9 Barris és una equipament cultural de gestió comunitària i un agent polític que, a través de la participació, l'alegria, l'esperit crític de la cultura potencia la justícia social a través de pràctiques col·lectives, entenent la cultura com a dret intrínsec de tots i totes i les comunitats.

Visió

L'Ateneu contribueix, des de la cultura, a una societat lliure, compromesa, crítica i solidària on les persones, de manera col·lectiva, decideixen sobre el que els afecta i gestionen els recursos comuns. L'Ateneu és un espai generador de pensament crític i d'aprenentatge de pràctiques col·lectives.

Per quins valors ens regim?
 • Democràcia directa: Un projecte horitzontal basat en el model de gestió comunitària, sustentat en la participació a través de comissions i grups de treball. El projecti Ateneu està impulsat per Bidó de Nou Barris, una entitat formada per persones voluntàries del territori.
 • Accessible i popular: Fomentem una cultura que no és elitista ni excloent, una cultura pròxima i accessible, també per a aquelles persones discriminades per raó econòmica, d'origen, de gènere, d'orientació sexual, discapacitats físiques o psíquiques, etc...
 • Interdependències i suport mutu: Cooperar amb altres col·lectius i entitats per a aconseguir objectius comuns, conscients que des del suport mutu i els vincles podem generar un compromís amb l'entorn.
 • Territori i proximitat: L'Ateneu és un projecte de territori emmarcat a Nou Barris i amb la proximitat de Trinitat Nova, Roquetes i Prosperitat. El Grup de Treball de Territori vela perquè aquest valor sigui transversal en totes les accions de l'Ateneu. Estem estretament vinculat als processos organitzatius i reivindicatius de Nou Barris.
 • Compromís i corresponsabilitat: És la predisposició de la comunitat de l'Ateneu per a ser coherent entre el que el projecte de l'Ateneu desitja i el que fa. És el compromís amb el projecte, el territori i la cultura respectant les formes i els processos col·lectius. També implica respecte per la memòria popular del projecte, els seus orígens i la seva trajectòria.
 • Inconformisme i creativitat: El projecte de l'Ateneu aposta per a utilitzar l'error com a possibilitat creativa, buscant i generant nous pensaments, imaginaris i experiències. I aposta també per a reconèixer la creativitat de persones, grups i col·lectius. Procés, i no sols resultat.
 • Sostenibilitat: Entès com la satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat i possibilitat de vida digna de les generacions futures. Així com la sostenibilitat de la participació en el projecte per part de les persones que formen part, buscant l'equilibri entre el benestar col·lectiu en tots els seus aspectes, el medi ambient, el territori, l'activitat econòmica.
 • Transparència: Un projecte obert, amb espais de retorn i debat. Amb canals clars per a accedir a la informació necessària. Els espais de participació com les assemblees i les gestores obertes serveixen per a explicar, avaluar i proposar.
Com es finança l'Ateneu?

El projecte Ateneu, des de l'Associació Bidó de Nou Barris i segons el criteri d'accés a la cultura com a dret universal que la societat ha de defensar, es finança a través d'un 50% de fons públics provinents de diferents administracions. No obstant això, i complint amb el criteri d'autonomia, també compta amb un 50% de finançament generat per recursos propis, ja sigui des de l'activitat de l'Ateneu, com la venda d'espectacles o els tallers de circ a mesura.

Col·laboren amb l'entitat El Bidó de Nou Barris:

 • L'Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i Institut de Cultura (ICUB)
 • El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
 • Ministeri de Cultura (INAEM)
 • Altres aportacions públiques
 • Altres aportacions privades


Proyecto financiado por el INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte


Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU


A més, l'Ateneu forma part de les finances ètiques i solidàries, i rep el suport de Coop57: