Vols participar?

La gestió comunitària entén que públic ha de ser no sols el que gestiona l'administració, sinó el conjunt de recursos comuns que es poden gestionar des de la comunitat.
Es tracta així de la gestió de recursos públics basada en l'acció voluntària i sense ànim de lucre desenvolupada per una entitat present i vinculada al territori.

Aquest model de gestió possibilita canals de participació oberts i transparents en la presa de decisions i en la realització d'activitats.

Actualment, els espais de participació i gestió es distribueixen en les següents comissions per àrees temàtiques organitzatives, on participen veïnes i veïns voluntaris i participants de les diferents activitats de l'Ateneu:

Espais de projecte
  • Assemblea de l'Ateneu
  • Comissió gestora / Bidó de 9 Barris
Comissions de contingut
  • Comissió Artística (treball al voltant del Circ d’Hivern i Combinats de Circ)
  • Comissió de Programació (també comissió del Lokal de Risc)
  • Comissió de Formació i Circ Social (també claustre, comissió d'alumnes, intercanvis...)
Grups de Treball

Puntuals depenent del moment. Són espais de Treball temàtic en clau de projecte. En l'actualitat existeixen aquests quatre Grups de Treball:

  • Gestió comunitària i economia solidària
  • Territori
  • Cures
  • Accessibilitat

Per a més informació pots escriure a: info@ateneu9b.net