Vols participar?

A l'Ateneu es participa de moltes maneres i molts espais per participar. Programant, venint als espectacles a donar un cop de mà, posant la mirada de territori o la feminista, formant part de la gestora o des de la base social.

La gestió comunitària, entén que públic ha de ser no només el que gestiona l’administració, sinó el conjunt de recursos comuns que es poden gestionar des de la comunitat.

Es tracta així de la gestió de recursos públics basada en l’acció voluntària i sense ànim de lucre desenvolupada per una entitat present i vinculada al territori.

Aquest model de gestió possibilita canals de participació oberts i transparents en la presa de decisions i en la realització d’activitats.

Actualment, els espais de participació i gestió es distribuieix en les segünets comissions per àrees temàtiques organitzatives, on hi participen veïns i veïnes voluntaris i participants de les diferents activitats de l’Ateneu:

Espais de projecte

  • Assemblea de l’Ateneu (3 per temporada)

És l’espai principal de definició global del projecte. S’hi defineixen les línies ideològica, política, estratègica, econòmica i territorial. Té funció deliberativa i de validació. L’assemblea delega en les comissions, la gestora i l’equip de treball per executar-les.

  • Comissió Gestora /Bidó de 9 Barris (cada dues setmanes)

És l’òrgan de govern del projecte de l’Ateneu, espai representatiu de les diferents àrees del projecte. La seva funció és desenvolupar els encàrrecs de l’assemblea respecte a les línies polítiques, ideològiques i estratègiques, i tenir una mirada global del projecte. També ha de fer un retorn periòdic a l’assemblea, de la qual té la delegació i l’autonomia per dur a terme les accions. Sobretot es dedica a la interlocució i representació política i a la gestió executiva i organitzativa del projecte.

Està formada per persones escollides per l’assemblea i l’acompanya la figura de coordinació. Cada membre forma part d’una comissió o grup de treball, i té un compromís de permanència de dos anys amb renovació rotativa.

Comissions de contingut

  • Comissió Artística (mensual)

Formada per artistes i gestores professionals de circ que, de manera voluntària, vetllen pel benefici del circ des del projecte Ateneu. Selecciona la direcció del Circ d’Hivern sobre la base dels criteris del projecte, així com resolt les convocatòries de residències i la direcció del Combinat. També garanteix el procés de creació i producció d’espectacles de circ que es generen des de l’àrea.

  • Comissió de Programació (mensual)

Treballa amb l’objectiu de debatre i fer seguiment de les activitats culturals que s’organitzen periòdicament a l’Ateneu. Té subcomissions en funció de les programacions: Lokal de Risk, Brass Band, Hop Barcelona, etc.

  • Comissió de Formació i Circ Social (mensual)

És l’espai de coordinació que aglutina el treball de l’àrea. Hi participen joves, professionals de la pedagogia del circ, persones del món educatiu i persones de tots els projectes formatius de l’Ateneu. Es nodreix de diferents subcomissions com també dels diferents claustres.

Grups de Treball

Puntuals depenent del moment. Són espais de treball temàtic en clau projecte, és a dir, pensen els eixos en clau transversal. En l'actualitat existeixen quatre grups de treball:

  • Gestió comunitària i economia solidària
  • Territori
  • Cura
  • Accessibilitat
  • Participació

Per a més informació ens pots escirure a: info@ateneu9b.net