Combinat

El Combinat de Circ és un espai d'encreuament creatiu entre sis artistes i la seva direcció. El resultat és fruit d’un procés de creació que es gesta en només cinc dies al teatre de l’Ateneu. Un espai de prova, un laboratori, una creació intensiva on experimentar amb números, dramatúrgia, etc.

La selecció de la direcció es fa des de la comissió de circ de l’Ateneu. Per cada combinat, s’obre una convocatòria per rebre artistes i numeros i la selecció final corre a càrrec de la direcció i la comissió de circ.

L’estrena del Combinat es realitza dins del Dia Mundial del Circ, donant-li el punt final a una jornada de celebració del circ.