Recerca en circ social

L’Ateneu té una dilatada experiència en el circ aplicat com a eina de transformació social. Donant continuïtat a algunes accions i línies d’investigació emmarcades en la mesura “Circ Comunitari” del Pla d’Impuls del Circ (gestionada per l’Ateneu), i en consonància amb objectius fixats col·lectivament en el Pla Estratègic de l’entitat, el gener de 2022 vam obrir una línia de recerca en circ social.

Objectius

Contribuir a l’actualització del projecte pedagògic de l’Ateneu en els àmbits de la formació en circ, l’educació per l’art i el circ social.

Contribuir a l’enriquiment i el reciclatge dels sabers dels claustres.

Alimentar i projectar el programa de l’Escola de Formadors i Formadores en Circ Social.

Desenvolupar investigació-acció per generar coneixement que derivi en una millora qualitativa dels nostres projectes socioeducatius i en la creació de recursos i formacions especialitzades en relació amb la perspectiva feminista i la diversitat funcional.

Fomentar la consolidació i la visibilització del circ social a escala de sector.

Gestionar l’arxiu digital circsocial.cat


La línia es governa des d’un grup motor obert a la comunitat. Si voleu formar-ne part o  per a més informació contacteu recerca@ateneu9b.net