Creació comunitària

El 2020 es va iniciar un projecte de creació artística dins de l’Ateneu que volia involucrar a veïns i veïnes.  La idea era posar la infraestructura i sabers artístics de l’Ateneu a disposició del territori i explorar què passava, quines preguntes obria, quines transformacions es donaven, quines noves relacions es construïen i quins son els límits del concepte comunitat.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte “Territori(s), comunitat(s) i pràctiques artístiques”, impulsat per l’Ateneu Popular 9 Barris, La Central del Circ i el Graner, amb la participació de la Fabra i Coats i el suport del Programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona.

Té com a objectiu articular un projecte de recerca compartit entre quatre fàbriques de creació de la ciutat al voltant de la creació artística amb les comunitats i al territori. Un projecte que vol repensar la idea de territori com a lloc comú i transitar per nous contextos relacionals des de la pràctica cultural entesa més enllà del bé de consum. Amb aquest projecte assumim la necessitat de reflexionar col·lectivament sobre quin tipus de cultura generem als nostres barris: Nou Barris, el Besòs i la Mina, la Marina i Sant Andreu. Entenent aquesta necessitat des d’una bidireccionalitat de l’acció, volem reflexionar sobre quines estratègies despleguem per apropar-nos als barris, i com construïm espais d’intercanvi de sabers horitzontals i emancipadors.

Cada fàbrica impulsa laboratoris de creació artística comunitària singulars. A Nou Barris, el projecte es coordina des del Grup de Treball Arts i Comunitats, en el qual hi són representats equipaments culturals i agents veïnals de Roquetes, Verdum i Trinitat Nova.