Circ a l'Educació SecunDAria

Amb l’Institut -Escola Antaviana i l’Institut-Escola Turó de Roquetes duem a terme un projecte d’optativa de Circ a 2n d’ESO amb una durada de curs escolar que s’anomena “El procés creatiu a l’aula”. 

Per altra banda, amb l’Institut-Escola Trinitat Nova treballem el projecte “Circ en moviment” amb una classe de 1r d’ESO on el procés creatiu es duu a terme en les classes de circ i dins l’aula en les classes de tutoria. Aquest projecte també inclou unes sessions intergeneracionals amb el projecte ”El Gran Circ” on busquem que persones joves i persones grans es coneguin i comparteixin els seus processos d’aprenentatge i creació al voltant del circ.

Incloem en aquests projectes un treball conjunt amb el Circ d’Hivern on l’alumnat ve al teatre de l’Ateneu a veure un extracte de l’espectacle i desprès participen d’unes sessions de treball amb els artistes, direcció i equip tècnic per conèixer com és des de dins la creació d’un espectacle. Aquest procés busca alimentar la posada en pràctica de tot allò après en la creació del seu propi espectacle de circ, que mostrem a final de curs.

Aquests tres projectes s’estan duent a terme amb la col·laboració del programa Caixa d’Eines de Pla de Barris.

També treballem amb altres instituts del territori a través del programa Enginy del Consorci d’Educació de Barcelona. És un programa adreçat a l’alumnat d’Ensenyaments de Secundària Obligatòria en un marc inclusiu.