Finançament del Projecte Ateneu Popular 9 Barris

Finançament del Projecte Ateneu Popular 9 Barris

El projecte Ateneu, des de l’Associació Bidó de Nou Barris i segons el criteri d’accés a la cultura com a dret universal que la societat ha de defensar, es finança en un 50% amb fons públics provinents de diferents administracions. No obstant, el criteri d’autonomia, també compta amb un 50% de finançament generat recursos propis, ja sigui des de l’activitat de l’Ateneu, com des de la Cartera de Serveis de Bidó que revertéis en el projecte

Col·laboren amb El Bidó de Nou Barris:

  • L’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i Institut de Cultura (ICUB)
  • El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
  • El Ministerio de Cultura (INAEM)
  • Altres aportacions públiques
  • Altres aportacions privades