inici » Noticies » Marc de Funcionament de l'Ateneu

notícies mes recents

15 de març de 2023
10 de març de 2023
10 de març de 2023

Marc de Funcionament de l'Ateneu

Marc de funcionament en Pdf.

DECIDIM L’ATENEU POPULAR 9 BARRIS

Un nou marc de funcionament, posant al dia els espais de participació i decisió

“Decidim Ateneu” s’inicia el 2012 i es produeix per tal de dur a terme un procés de reflexió-decisió-acció al voltant d’elements estratègics i el model de gestió comunitària.

La comunitat que habita l’Ateneu té un rol protagonista pel que fa a la gestió del projecte i la presa de decisions, aquest és un dels trets més importants que defineixen el caràcter de l’Ateneu Popular 9 Barris des de la seva ocupació el gener de 1977.

En aquest sentit, el procés Decidim, té un doble objectiu, no només marcar les línies estratègiques del projecte Ateneu i el seu pla d’acció, sinó al mateix temps renovar i aprofundir la democràcia interna i la participació en el sí dels espais de debat i decisió.

Després d’un procés de coneixement, anàlisi i reflexió col·lectiva, hem decidit dotar-nos d’una renovada forma de funcionar. No entenem aquesta nova estructura com un dogma de fe, sinó com una eina que s’ha d’adaptar a mesura que canviïn les necessitats i el temps.

La idea és anar aplicant aquesta proposta de forma progressiva, donant autonomia a les diferents àrees perquè puguin realitzar les adaptacions que creguin convenients i que es reforci el procés de construcció col·lectiva de l’estructura.