3 de juny 2015

Marc de Funcionament de l'Ateneu

Marc de funcionament en Pdf.

DECIDIM L’ATENEU POPULAR 9 BARRIS

Un nou marc de funcionament, posant al dia els espais de participació i decisió

“Decidim Ateneu” s’inicia el 2012 i es produeix per tal de dur a terme un procés de reflexió-decisió-acció al voltant d’elements estratègics i el model de gestió comunitària.

La comunitat que habita l’Ateneu té un rol protagonista pel que fa a la gestió del projecte i la presa de decisions, aquest és un dels trets més importants que defineixen el caràcter de l’Ateneu Popular 9 Barris des de la seva ocupació el gener de 1977.

En aquest sentit, el procés Decidim, té un doble objectiu, no només marcar les línies estratègiques del projecte Ateneu i el seu pla d’acció, sinó al mateix temps renovar i aprofundir la democràcia interna i la participació en el sí dels espais de debat i decisió.

Després d’un procés de coneixement, anàlisi i reflexió col·lectiva, hem decidit dotar-nos d’una renovada forma de funcionar. No entenem aquesta nova estructura com un dogma de fe, sinó com una eina que s’ha d’adaptar a mesura que canviïn les necessitats i el temps.

La idea és anar aplicant aquesta proposta de forma progressiva, donant autonomia a les diferents àrees perquè puguin realitzar les adaptacions que creguin convenients i que es reforci el procés de construcció col·lectiva de l’estructura.