Projectes Comunitàris

Projectes Comunitàris

Cursos Circ Social

Per a més informació contacta amb formacio@ateneu9b.net

ÈXIT. CIRC AL CURRÍCULUM ESCOLAR

Aquest és un projecte que s’emmarca dins el Programa Èxit depenent del Consorci d'Educació. En aquest projecte el circ es converteix en una eina educativa dins del currículum escolar ideal perquè els adolescents puguin millorar la seva autoestima i la seva revalorització personal davant dels companys i de la resta del professorat del centre, alhora que els permet consolidar els aprenentatges i acreditar els àmbits curriculars que s'hagin treballat a les sessions per matèries que haurien treballat a l’aula.

Es tracta d’un recurs de diversificació curricular que s’ofereix a l'alumnat de 3r i 4t d’ESO que té la necessitat d'aprendre d’una altra manera. És un espai d’integració social i acadèmica on l’alumnat del cicle superior d’ESO amb dificultats per seguir els continguts acadèmics tradicionals pot desenvolupar nous coneixements, habilitats, normes i valors per assolir l'objectiu del Graduat Escolar de Secundària (GES). Els continguts i la metodologia de treball dels tallers es realitza des de la participació activa i la cooperació del Consorci d’Educació, del professorat, dels professionals especialitzats dels tallers i, és clar, dels alumnes que hi participen.

 CASALS INFANTILS

Aquests tallers van començar durant el curs 2004-2005 i es tracta d’un treball conjunt específic entre els casals de Trinitat Nova (Projecte Desván), Roquetes i Canyelles (SOIA i PDI) i Verdum (Grup Muntanyès) i L'Ateneu Popular 9barris (El Bidó de Nou Barris).

Els tallers amb infants són una proposta d’activitats artístiques i de lleure per als col·lectius d’infants i joves del territori, que s’integren en la dinàmica de l’Ateneu Popular 9barris i en les entitats que treballen a Nou Barris, i que busquen l’equilibri i la relació entre formació, creació i difusió cultural i artística. Són diferents tallers de circ que es realitzen de forma continuada amb els diferents casals infantils del territori, amb nens i nenes de 6 a 12 anys.

ADOLESCENTS I JOVES

Aquest és un projecte que s’adreça als adolescents i joves del districte de Nou Barris, donant-los a conèixer el circ com a pràctica que fomenta hàbits saludables a nivell físic i social. Està coordinat amb la Taula de Franja Jove i és finançat per l’Agència de la Salut Pública de Barcelona.

 

 

 

Circ i Diversitat funcional

Aquest projecte suposa poder investigar i aprofundir en les possibilitats i potencialitats que ofereixen a persones amb disminució intel·lectual, física i sensorial el món del circ i les arts parateatrals, com a elements transformadors de la realitat i de millora de la qualitat de vida.
Els exercicis dissenyats pels formadors estan adaptats a l’edat cronològica i a les característiques pròpies de cada participant, amb una atenció individualitzada. Creiem fermament que les tècniques circenses tenen beneficis físics, mentals i psicoemocionals molt alts, a més d’oferir un context integrador.