Circ i diversitat funcional

Conjuntament amb la Fundació ASPASIM portem 5 anys treballant per incloure el circ com una activitat més per a persones amb diversitat funcional.

El projecte es realitza amb una formadora de circ, 3-4 professionals de l’escola d’educació especial Aspasim i 6 alumnes en una edat compresa entre els 15 i els 18 anys. S’organitza en 10 sessions que es fan a l'Ateneu Popular 9 Barris: nou es dediquen a l'exploració del circ i l’aprenentatge de tècniques, elements, conceptes, relacions, etc. i l’última es planteja com a espectacle final, on participen la resta de l’alumnat i professionals d’ Aspasim com a públic.

Les sessions estan dividides en tres parts, orientades a cultivar diferents aprenentatges: classe de circ, hàbits higiènics i hàbits socials. La primera part s'inicia amb una exploració corporal, basada en jocs i moviment lliure. Tot seguit es presenten els diferents materials circenses a utilitzar, la seva denominació i l’aprenentatge de les tècniques corresponents a cada modalitat: cable, trapezi i manipulació d'objectes (plats xinesos, pilotes, anelles, etc.). Al finalitzar-la hi ha un ritual de tancament col·lectiu com a reforçament de concepte de grup i reconeixement de la feina feta.

A les primeres sessions l’observació és essencial per poder esbrinar quines són les capacitats de cada alumne, i a la vegada  les adaptacions necessàries perquè l’alumnat accedeixi a un aprenentatge significatiu i a una autonomia personal (p. ex. adequar l'alçada del trapezi, plantejar recursos de suport per passar pel cable). S'hi treballen l'equilibri i el desequilibri, la coordinació òcul-motriu, la paciència i altres habilitats.

Després de la classe, s'incideix sobre els hàbits higiènics. L'alumnat fa ús de les dutxes després de l’activitat física, amb l'acompanyament de l'equip professional d'Aspasim. S'entén aquest temps com a espai de relaxació, de cura del cos i d’aplicació d’aprenentatges ja assolits (desvestir-se, escollir roba, vestir-se, etc.).

Finalment, els hàbits socials es treballen amb un "vermut" i el dinar en el restaurant de l'Ateneu Popular 9 Barris. D'una banda, el “vermut” és un reconeixement de la feina feta, no entesa com a premi, sinó com espai de comunicació sobre el que s’ha fet, i la seva avaluació. D’altra banda, l'activitat implica, en els dos casos, haver d'aplicar un saber estar, un saber ser i un saber fer, ja que es du a terme en un espai que s'ha de compartir amb més persones i on existeixen unes normes de convivència, uns hàbits a l'hora de menjar, etc.

Tota l’estructura de l’activitat té com a finalitat potenciar l’autonomia de l’alumnat i un aprenentatge útil, en el qual la comunicació juga un paper primordial. És per això que és imprescindible l’ús de sistemes augmentatius i alternatius de comunicació per mitjà dels quals l’alumnat expressi quines són les seves necessitats, emocions i comentaris en cada moment.

Objectius

Respecte a la relació Ateneu 9B – Aspasim

 • Intercanviar el coneixement bàsic de les diferents tècniques de circ i del circ com a disciplina física i artística, juntament amb el món de la discapacitat intel·lectual greu.
 • Compartir les possibilitats del circ i de la discapacitat intel·lectual com model d’èxit quant a intervenció educativa i social.
 • Augmentar les relacions en xarxa com a model d’inclusió educativa i social, generant participació activa i de continuïtat.
 • Identificar i adaptar les capacitats pròpies de cada alumne/a com a motor de desenvolupament artístic.
 • Aprofundir i investigar en el coneixement de les dues realitats: circ i discapacitat intel·lectual.


Respecte a l’alumnat

 • Millorar el domini psicomotriu del propi cos i fomentar la pràctica d’activitat física.
 • Treballar la consciència del propi cos i del propi espai, així com la consciència del cos i de l’espai de l’altre, com a element relacional.
 • Millorar el benestar físic, emocional i relacional de les participants.
 • Identificar, reconèixer i  fer servir els diferents elements circenses.
 • Afavorir la capacitat d’esforç i persistència.
 • Establir  de manera autònoma relacions naturals entre els propis alumnes i els professionals.
 • Potenciar  la seva autonomia, autocontrol i autoestima.
 • Disminuir la sensació d’aillament i cohibicio mitjançant el treball en grup i particpaiu.
 • Facilitar la comunicació d’emocions i necessitats a través de diferents llenguatges artístics.