27 January 2017

Reconeixement de formació d'interès en serveis socials

La Formació de Formadors/es en Circ Social ha estat reconeguda recentment com a formació d'interès en serveis socials pel Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social, un òrgan col·legiat adscrit a la Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família.

El Departament de Benestar Social i Família concedeix el reconeixement de la formació d’interès en serveis socials a les activitats de formació continuada que tinguin per objecte contribuir a la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials i promoure la qualitat de la formació.

Més informació sobre el curs aquí.