25 d'abril 2023

Manifest de la Plataforma de Gestió Ciutadana

Des de Bidó de Nou Barris i com a membres de la Plataforma de Gestió Ciutadana hem signat aquest manifest demanant un compromís polític a tots els partits que es presenten a les eleccions municipals del maig de 2023. 

En aquest manifest demanem  als partits polítics que es presenten a les eleccions municipals per a l’Ajuntament de Barcelona:

  1. Que es comprometin a impulsar la Gestió Cívica.
  2. Que impulsin un acord ciutadà per impulsar la gestió público-comunitària.
  3. Que es comprometin a completar i impulsar la implementació del programa de Patrimoni Ciutadà a tots els barris de la ciutat.
  4. Que incideixin per a que aquest tipus de gestió, on Barcelona és capdavantera, es pugui aplicar a altres municipis de Catalunya, especialment els que pertanyen a la XMESS– Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
  5. Que s’impliquin en disposar d’un marc normatiu a nivell català, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

El podeu llegir sencer aquí.