6 de febrer 2019

Educació i Cultura. Una aliança fonamental

Durant la temporada 2018-2019 ens hem marcat l'objectiu de traspassar les fronteres entre cultura i educació, treballant colze a colze amb les escoles i instituts a través d'espais de treball horitzontals i compartits. En aquest sentit, a l'Ateneu volem expandir la nostra funció educadora en l'àmbit de l'educació formal, i fer-ho amb lògica comunitària, de la mà dels centres educatius del territori. Reconeixent-nos com interdependents i complementaris per situar-nos en una visió d'ecologia d'aprenentatges i educació expandida, on reconèixer la centralitat de la comunitat en el procés cultural-educatiu.

Per diversos motius com són la proximitat territorial, l'afinitat en la perspectiva pedagògica i el compromís amb la transformació de l'entorn; al llarg dels anys hem generat una aliança estreta amb l'Institut-Escola Antaviana. Durant aquesta temporada, estem aprofundint el vincle, i a més, fent-lo extensiu a altres centres, amb l'objectiu, d'explorar plegats aquesta via en què espais educatius formals, no formals i informals es barregen i es retroalimenten.

Un aspecte concret d'aquesta voluntat, ha estat l'oportunitat de generar un espai per compartir coneixements i formació per introduir el circ al currículum. Aquesta experiència ens ha permès connectar-nos perquè es doni una major interrelació entre professorat dels diferents centres educatius del territori, com també per obrir portes cap a la construcció d'accions comunitàries des de les escoles. Fer poroses les escoles, ampliar el marc de la seva comunitat, per formar part d'una comunitat més ampla que és el territori, és un dels objectius.

És en aquest context d'enfortiment de la xarxa i de construcció col·lectiva, on iniciem la Formació en circ per docents encaminada a transversalitzar el Circ a l'Educació Física, amb la intenció de donar eines per l'ensenyament de les tècniques, elements i llenguatges diversos entorn de la pràctica del circ dins del currículum escolar.

També iniciem aquest camí amb la voluntat de generar noves formes de treball a partir de la vivència i l'experimentació pràctica que contemplin parelles d'ensenyament –per un cantó docents i per un altre formadors/es i artistes de circ–, i on el procés creatiu juga un paper molt important, fomentant la reflexió sobre el món que ens envolta, el pensament crític o l'exploració de diferents llenguatges expressius.

En definitiva, volem generar nous codis, però hem de reconèixer que tot i l'experiència prèvia, ens trobem al principi del camí i que ens queda molt per explorar i aprendre. I sobretot, ens apassiona saber-nos ben acompanyats. Seguim sumant, seguim construint, seguim aprenent.