2 April 2019

Curs de tècnics de llums i so

Tant l’Ateneu Popular 9Barris com el Kasal de Joves de Roquetes tenim persones que treballen i/o tenen formació o experiència en el món de la sonorització i la luminotècnia. En el cas de l’Ateneu, hi ha una borsa de tècnics/ques que sonoritzen els espectacles de l’equipament. D’altra banda, al Kasal hi ha un col·lectiu de tècnics/es de so que gestionen la sonorització dels concerts que es fan al Kasal i l’estudi d’enregistrament.

És per això, que des de les dues entitats es proposa fer unes formacions per aprofundir en l’àmbit del so i la llum, a través de dues formacions intensives entre l’abril i el juny del 2019 a l’Ateneu Popular 9Barris.

OBJECTIUS

-          Aprofundir en coneixements i experiència en l’àmbit de la sonorització i la il·luminació

-          Treballar i enxarxar les persones que participen dels dos equipaments i que tenen interessos, experiència i motivacions similars a través de la formació.

 

DESTINATÀRIES

Persones joves del territori de Roquetes i voltants amb coneixements i/o experiència bàsica en l’àmbit del so i/o la il·luminació d’espectacles. La formació no és d’iniciació a la sonorització ni a la luminotècnica. És per això que s’haurà d’especificar a la inscripció quins coneixements i/o experiència tenen les persones interessades a participar (cursos formals o no formals d’iniciació a la sonorització i/o a la luminotècnia, haver portat a terme com a mínim la sonorització d’un espectacle, etc).

Pel format pràctic i pel volum de material del què es disposa a l’Ateneu, la formació podrà assumir un màxim de 8 persones.

 

LÍNIES DE TREBALL I CONTINGUTS

Es treballaren bàsicament dos aspectes: sonorització i il·luminació en dos cursos. Les dues formacions serien separades en el temps. Cada una de les formacions es portarien a terme en diferents jornades de 4 hores (matins)

 

Curs d’il·luminació

o   Explicació teòrico-pràctica d’equips i instal·lacions escèniques. Posicions i ambients

o   Explicació teòrica i pràctica de focus PAR, PC, Retalls, Leds i Mòbils

o   Connexionats i patch

o   Programació elemental i diferències entre taules d’il·luminació. Connexionat dmx i recordatori patch

o   Treball en altura, plataformes i escales

o   Enfocaments i memòries

o   Pràctiques de producció i muntatge en esdeveniments que es facin a l’Ateneu Popular 9Barris

 

Curs de sonorització

o   Monitors i mescla de monitors: ajustar taula

o   Microfonia i taula de so

o   Ajustament de PA’s i/o trucs amb limitador (front of House)

o   Radiofreqüències

 

AVALUACIÓ I CONTINUÏTAT DEL PROJECTE

Un cop acabada la formació es farà una trobada conjunta amb totes les persones participants per tal de valorar-la. A més, es proposarà generar una borsa pròpia per tal de portar a terme espectacles i concerts del barri o districte.

 

DATES I LLOC

El projectes es desenvoluparia entre l’abril i el juny del 2019.

-          Curs de sonorització: 8, 9, 11 i 12 d’abril de 9 a 13h (per confirmar)

-          Curs d’il·luminació: 27, 28, 30 maig i 3, 4 i 6 juny de 9 a 13h (a confirmar)

Totes les sessions es portarien a terme a l’Ateneu Popular 9 Barris.