8 de juliol 2024

CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIA RÒMBIC

Obert el període de recepció de projectes per residències tècniques al teatre de l'Ateneu Popular 9 Barris en el marc del Ròmbic (Festival de Titelles per Adults de Barcelona), que es realitzarà del 24 al 26 d'abril de 2025. Organitzat entre l’Associació Titellaire de Roquetes, la Casa Taller de Marionetas Pepe Otal, La Puntual i l’Ateneu Popular 9 Barris. 

Busquem espectacles en fase final de creació, per ser estrenats en el marc del festival al final de la residència. Es podrà instal·lar l'escenografia, elaborar el plànol de llums, finalitzar disseny sonor, etc.

Tipologia de projectes: Projectes teatrals de titelles dirigides específicament a un públic adult tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis així com de nova dramatúrgia (originals o adaptacions) o de creació col·lectiva.

El festival es permet el dret a donar per deserta la convocatòria, si les propostes presentades no encaixen amb la línia de programació del Ròmbic.

Oferim:

 • Sala de teatre de l'Ateneu Popular 9 Barris.
 • Espai en exclusiva durant la residència i amb possibilitat d'instal·lació d'escenografia.
 • Material tècnic i una bossa d'hores amb tècnics/es de so i llum de la casa a negociar segons necessitats.
 • Acompanyament i difusió del projecte en residència.
 • Dinars per la cia. durant la setmana en residència.
 • Estrena en el marc del Festival Ròmbic, ( serà condició indispensable)


Període:

 • El període de residències és del 21 al 25 d'abril dia de l'estrena-inauguració del festival 2025


Presentació de projectes:

Cal enviar un dossier en format PDF a programacio@ateneu9b.net, del 25 de juliol al 25 de setembre.
Es resoldrà la convocatòria la primera setmana després que es reuneixi la comissió de selecció.


Us demanem la següent documentació:

 • Dossier artístic del projecte
 • Planning de la residència (estat de producció i necessitats tècniques)
 • Compromís d'estrena
 • Currículum de tots els membres del col·lectiu
 • Fotografies
 • Link en codi obert (Vimeo, Youtube o Drive) del vídeo/teaser del procès de creació i /o de l’espectacle. Aquest ítem serà obligatori.


El jurat estarà compost per:

 • Un membre de l'Associació Titellaire de Roquetes
 • Un membre de la Casa Taller de Marionetas Pepe Otal
 • Un membre de La Puntual
 • Un/a professional del sector titellaire
 • Un membre de la comissió de programació de l'Ateneu Popular 9 Barris