7 de juliol 2023

CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIA RÒMBIC

Obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per a residències tècniques al teatre de l'Ateneu Popular 9 Barris en el marc del Ròmbic (Festival de Titelles per adults), que es realitzarà del 25 al 26 d'abril de 2024. Organitzat entre l'Associació Titellaire de Roquetes, el Taller de marionetes Pepe Otal, La Puntual i l'Ateneu.

Busquem espectacles en fase final de creació, per ser estrenats en el marc del festival al final de la residència. Es podrà instal·lar l'escenografia, elaborar el plànol de llums, finalitzar disseny sonor, etc.

Tipologia de projectes: Projectes teatrals de titelles dirigides específicament a un públic adult tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis així com de nova dramatúrgia (originals o adaptacions) o de creació col·lectiva.

El festival es permet el dret a donar per deserta la convocatòria, si les propostes presentades no encaixen amb la línia de programació del Ròmbic.

Oferim:

 • Sala de teatre de l'Ateneu Popular 9 Barris, de dilluns a divendres.
 • Espai en exclusiva durant la residència i amb possibilitat d'instal·lació d'escenografia.
 • Material tècnic i una bossa d'hores amb tècnics/es de so i llum de la casa a negociar segons necessitats.
 • Acompanyament i difusió del projecte en residència.
 • Dinars per la cia. durant la setmana en residència.
 • Estrena en el marc del Festival Ròmbic, remunerada econòmicament

Període:

 • El període de residències és del 22 al 25 d'abril dia de l'estrena-inauguració del festival 2024.

Presentació de projectes:

Per inscriure's a la convocatòria, cal enviar un dossier en format PDF, amb la possibilitat d'adjuntar com a annex tota la informació i el material que es considerin oportuns. Tot plegat, haurà de presentar-se en format digital entre el 30 de juliol al 30 de setembre, al correu programacio(a)ateneu9b.net . A mitjans d'octubre, després que es reuneixi la comissió de selecció, donarem una resposta.

Us demanem la següent documentació:

 • Dossier artístic del projecte
 • Proposta de planning de la residència ( definició estat producció i necessitats tècniques)
 • Compromís d'estrena
 • Currículum de tots els membres del col·lectiu.
 • Fotografies.
 • Link en codi obert ( Vimeo, Youtube o Drive) del video/teaser del procès de creació i /o de l’espectacle. Aquest ítem serà obligatori.

El jurat estarà compost per:

 • Un membre de l'Associació Titellaire de Roquetes
 • Un membre del Taller de Marionetes Pepe Otal
 • Un membre de La Puntual
 • Una professional del sector titellaire
 • Un membre de la comissió de programació de l'Ateneu Popular 9 Barris