30 November 2022

"Circ social i perspectiva de gènere: una mirada compartida per transformar la pràctica"

La guia "Circ social i perspectiva de gènere: una mirada compartida per transformar la pràctica" és fruit del procés de treball realitzat per la taula de treball "Circ social i perspectiva de gènere", emmarcada en la mesura Circ Comunitari del Pla d'Impuls del Circ 2019-2022, que va ser gestionada per l'Ateneu Popular 9 Barris.

La creació d'aquest material va ser una demanda del sector català del circ social, expressada en una trobada per dissenyar els objectius de la mesura Circ Comunitari del Pla d'Impuls, que es va celebrar el 2014 a l'Ateneu Popular 9 Barris. El grup de treball que l'ha fet realitat, configurat per sis expertes en circ i feminisme seleccionades a partir d'una convocatòria oberta i vinculades a diverses entitats del sector, va representar un espai de reflexió col·lectiva on les participants van poder compartir coneixements i experiències, amb intenció de transmetre la importància d'aplicar la perspectiva de gènere en l'àmbit del circ social i la formació en circ.

La guia presenta conceptes bàsics, idees i propostes d'acció per implementar la coeducació, facilitar la gestió de les violències o dur a terme processos creatius amb perspectiva de gènere, i s'orienta principalment a formadors i formadores de circ i circ social que treballin amb infants, adolescents i joves.

El document es presentarà a l'Ateneu Popular 9 Barris el 17 de desembre, coincidint amb l'estrena del 27è Circ d'Hivern, així com a altres trobades vinculades al circ social programades a diversos punts del territori. A més a més, l'Ateneu farà arribar una còpia física de la guia a tots els centres de formació en circ i a entitats que duen a terme projectes de circ social ubicats a Catalunya.

Trobareu una versió electrònica de la guia, disponible per a descàrrega, al web CircSocial.cat. Es tracta d'un arxiu digital, creat també en el marc de la mesura Circ Comunitari, que inclou tres fons: d'entitats, de projectes i de recursos. Aquesta eina va ser dissenyada per ser participativa, de manera que els agents vinculats al circ social puguin pujar-hi informació relacionada amb les seves iniciatives passades o presents, així com documentació relacionada amb el circ aplicat a camps com el social, l'educació, la salut o l'acció comunitària, entre altres.

Quan el clam dels feminismes ha aconseguit arribar a tots els debats, és el moment de declarar, com una cosa imprescindible, que les pràctiques artístiques han de revisar-se també des d'aquesta perspectiva.