4 de juliol 2024

Busquem Formador/a d’acrobàcia a l’Escola Infantil de Circ

L’Escola Infantil de Circ té com a objectius pedagògics dotar d’una bona base en tècniques circenses i corporals com a eines d’expressió i comunicació; fomentar l’esforç personal i l’assumpció de responsabilitat en el procés personal; aprendre a jugar, a treballar i conviure en grup; oferir alternatives creatives, participatives i solidàries en contraposició a les consumistes i passives, en el temps de lleure.

Funcions:
 • Dissenyar el pla formatiu junt amb el claustre i amb les tècniques de l’àrea en coherència en els valors de l’ateneu.
 • Programar i impartir les classes
 • Vetllar per la conservació i bona organització del material.
 • Comunicar amb alumnes i/o i famílies, quan sigui necessari.
 • Assistir als claustres per a la coordinació, avaluació, seguiment dels projectes  i tancament del curs.
 • Acompanyar la creació de l’espectacle de final de curs i facilitar els assajos.
 • Vetllar per a la circulació de la informació important pel bon funcionament del projecte.
 • Prevenció de conflictes i gestió d’aquests. Compartir informació i treballar conjuntament en la resolució.
 • Vetllar perquè tothom participi i tingui espai.
 • Generar espais d’aprenentatge segurs durant les classes (física i emocional) lliures de masclisme, lgtbifobia, racisme, classisme, sexisme i capacitisme.
 • Mostrar sensibilitat i acompanyar la gestió i el benestar emocional dins les classes.


Calendari: 

1r Trimestre:

Dimarts de 19h a 20h: grup de 8 alumnes de 9-10 anys (Mitjans)

Dijous de 18h a 20h: 2 sessions d’1 hora. Grup de 6 alumnes de 6-8 anys (Petits)

2n Trimestre:

Dimarts de 19h a 20h. Grup de 8 alumnes de 9-10 anys (Mitjans)

3r Trimestre:

Preparació de l’espectacle de final de curs:

Dimarts de 18h a 19h Grup de 8 alumnes de 9-10 anys (Mitjans)

Dijous de 18h a 19h. Grup de 6 alumnes de 6-8 anys (Petits)

Pels assajos les 2 últimes setmanes es treballa 2h els dimarts i dijous.

Un cap de setmana de la mostra de finals de curs (primer cap de setmana de juny).

Realització dels claustres (un cop/mes aprox.) i suport al projecte pedagògic.


Requisits:
 • Formació i experiència en el camp de l’acrobàcia.
 • Disponibilitat pel curs 2024-25 (inici octubre 2024) i continuïtat pels propers cursos.
 • Coneixements de facilitació de grups i mediació.
 • Coneixements en processos de creació.
 • Coneixements i/o experiència en el treball pedagògic amb infància i adolescència.
 • Coneixements de primers auxilis.
 • Capacitat de treball en xarxa i en equip.
 • Capacitat resolutiva.
 • Mirada feminista, anticapacitista, inclusiva i antiracista.


Es valorarà:
 • Predisposició a la implicació en projectes de caràcter sociocultural.
 • Coneixement del projecte de l’Ateneu i/o del teixit associatiu i comunitari de nou Barris.
 • Coneixements i/o experiència en l’àmbit de l’accesibilitat
 • Formació i/o experiència en circ social, intervenció social o animació sociocultural.
 • Formació i/o experiència altres disciplines artístiques.


Condicions del lloc de treball:
 • Incorporació a partir del 8 d’octubre de 2024
 • Contracte a jornada parcial segons horari del projecte de l’escola durant 9 mesos (fix discontinu)
 • Retribució brut per hora de 29,07€.


INTERESSATS/ES:

Cal omplir formulari adjuntant carta de motivació i CV

Data màxima de presentació de C.V. el  02/09/2024