21 June 2016

Assemblea general de l'Ateneu

Les assemblees generals serveixen com a espai de debat i trobada entre la comunitat de l’Ateneu, la junta de Bidó de Nou Barris, i els tècnics que desenvolupen el dia a dia de cada àrea, conjuntament amb les persones vinculades a les comissions. Aquests debats han de servir per obrir temàtiques i valorar el treball realitzat de cada àrea i en relació als objectius de temporada marcats.

Com a temes de fons es va parlar sobre el posicionament de l’Ateneu dins l’àmbit de la producció cultural i especialment de circ, de l’impacte i el relat enfront del territori, i la participació dins de les xarxes europees de formació en circ. Un altre tema, de caràcter transversal, va ser la introducció de l’economia solidaria dins els diferents àmbits de l’Ateneu.

Amb la incorporació del nou tècnic de comunicació ja són 6 les persones que en els últims dos anys han entrat a rellevar part de l’equip de l’Ateneu. I en aquest cas, també hi ha hagut canvis més enllà de l’equip. La junta de Bidó de Nou Barris es va renovar. Després de 8 anys, en Xavier Artal va deixar la presidència a Rosa Morales, i va assumir la tresoreria. En Julio Daniel Vega ha passat a ser secretari, i s'han incorporat dos nous vocals: en Xavier Urbano i en Rufino Rodriguez (Rufi). Volem aprofitar per agrair profundament la dedicació d’en Juan Lopez (Juanillo) durant tot aquest temps, i també d’en Lluís Vives, les dues persones que marxen de la Junta.