3 March 2022

8M cap a la vaga feminista

8M cap a la vaga feminista

El 8 de març l’ateneu Popular 9 Barris tancarà amb motiu de la vaga feminista, amb la ferma convicció que la vaga ha de ser un dia de lluita i de presa de consciència.

Calen canvis profunds que no podem esperar. Estem treballant per una cultura feminista des de la programació cultural de la casa i a nivell intern canviant dinàmiques patriarcals interioritzades; alhora molt a poc a poc fent front al masclisme, dotant-nos d’eines per abordar la prevenció de les violències en el si de la nostra comunitat i l’entorn.

Nosaltres, seguirem construint una cultura transformadora, aprenent de les aportacions que els feminismes poder fer a projectes com el nostre, enfocat a la producció i promoció de la cultura crítica.

Sabem que com a projecte encara ens queda molt per fer, front al sistema patriarcal.

Salut, circ i feminisme.