2 de maig 2018

12 MESOS, 12 HISTÒRIES.

 

Podeu consultar totes les entrevistes aquí.

Continuem el projecte 12 mesos, 12 històries. De gener a desembre de 2018 entrevistarem a professionals del circ social d'arreu, recollint diferents realitats i experiències amb la intenció de donar veu i visibilitat a la gent que treballla sobre el terreny.

Les entrevistes les publicarem en català i castellà (al final trobareu l'altre versió). 

Toni Porcar Boix. El professional del circ social del mes de maig.

És Bicicomic i Clown. Amant dels projectes educatius i culturals impulsa Sabacirc, el Festival de Circ Social de Sabadell.

 

Vivim en l'era de les noves tecnologies. Pots fer una BIO de tu a 140 caràcters. Com un tuit.

Vaig néixer amb el teatre de Carrer. He col·laborat en múltiples projectes educatius, culturals i socials amb el circ i el teatre de carrer i penso dedicar-me a això fins al final perquè és el que m'agrada i em permet créixer i evolucionar com a persona en connexió amb el meu entorn.

 

Què és per a tu el circ social? Una definició?

El circ Social és per a mi una eina de connexió que és capaç d'unir a les persones i l'entorn, d'aquesta forma permet prendre consciència dels límits i així millorar les relacions, les persones i la convivència.

I et dediques a això per què ... fa molt de temps em vaig pujar al tren de l'art i mai m'he baixat perquè també així em permet créixer i millorar dia a dia.

 

En l'actualitat, ¿treballes en alguna cosa relacionada amb el circ social?

Si, treballo en diferents projectes d'intervenció social, El Festival de Circ Social de Sabadell, i altres projectes en barris amb joves en risc d'exclusió social. www.sabacirc.org

 

Què creus que necessita el circ social com a sector professional?

Penso que el circ social en si, requereix un reconeixement per part de professionals socials i educatius per això és important que tant institucions privades i públiques dediquin recursos al nostre treball i el contemplen com una eina integradora. Però abans de res crec que és important el respecte per la feina que realitzem. Per exemple a la Ciutat de Sabadell, on vam realitzar els nostres projectes principalment, la Fàbrica Estruch i la Vela dependents de l'àrea de cultura estan abandonat la seva faceta sobre el circ professional i competint directament en el desenvolupament de les nostres activitats de Circ Social.

 

Què milloraries de la formació que rebem les professionals del circ social?

Crec que s'està en la bona direcció amb les iniciatives sorgides a 9 barris respecte a la formació, així com la iniciativa de l'escola de formació de Zaragoza. Segurament hi haurà altres però les desconec. D'altra banda tot el que signifiqui professionalitzar i reglar el sector sempre és bo per donar confiança i seguretat a les contraparts i usuaris.

 

La idea d'aquestes entrades és visualitzar a altres professionals del circ social. Hi ha alguna referent per a tu, o alguna cosa que ens vulguis explicar ...

Crec que hi ha molt bons treballs en comunitats en Llatinoamèrica, però que tenen poca visibilitat. Constantment m'arriben referències a les xarxes socials sobre projectes i premis de reconeixement al circ social en el continent. No aprofundeixo en tots ells perquè són molt nombrosos, en certa manera recollint el llegat d'ONG i artistes que hem estat allà, i d'altres que estan a la actualitat, això està generant un gran moviment de circ social a tota Llatinoamèrica. Una dels projectes que he tingut l'oportunitat de conèixer recentment perquè han col·laborat en el Festival de Circ Social de Sabadell. Es tracta del "Col·lectiu Niu de les Arts" d'Estelí, Nicaragua. Hem tingut l'oportunitat de conèixer a Mirella, Enrrique Martinez, i Alex Techi que han participat amb els seus números de circ al Passat festival de 2017 als barris de Sabadell.

Una altra iniciativa sorgida recentment és el Circ Tapeque, en Cochabamba Colòmbia.

 

[CAST]

Toni Porcar Boix: profesional del circo social del mes de mayo.

Es Bicicomic i Clown. Amante de los proyectos educativos y culturales impulsa Sabacirc, el Festival de Circ Social de Sabadell.

 

Vivimos en la era de las nuevas tecnologías. Puedes hacer una BIO de ti en 140 caracteres. Como un tuit.

Nací con el teatro de Calle. He colaborado en múltiples proyectos educativos, culturales y sociales con el circo y el teatro de calle y pienso dedicarme a esto hasta el final porque es lo que me gusta y me permite crecer y evolucionar como persona en conexión con mi entorno.

 

¿Qué es para ti el circo social? ¿Una definición?

El circo Social es para mí una herramienta de conexión que es capaz de unir a las personas y el entorno, de esta forma permite tomar consciencia de los límites i así mejorar las relaciones, las personas y la convivencia.

Y te dedicas a esto por qué… hace mucho tiempo me subí el tren del arte y nunca me he bajado porque también así me permite crecer y mejorar día a día.

 

En la actualidad, ¿trabajas en algo relacionado con el circo social?

Si, trabajo en diferentes proyectos de intervención social, El Festival de Circo Social de Sabadell, y otros proyectos en barrios con jóvenes en riesgo de exclusión social. www.sabacirc.org

 

¿Qué crees que necesita el circo social como sector profesional?

Pienso que el circo social en si necesita un reconocimiento por parte de profesionales sociales y educativos por eso es importante que tanto instituciones privadas y públicas dediquen recursos a nuestro trabajo y lo contemplen como una herramienta integradora. Pero ante todo creo que es importante el respeto por el trabajo que realizamos. Por ejemplo en la Ciudad de Sabadell, donde realizamos nuestros proyectos principalmente, la Fábrica Estruch i la Vela dependientes del  área de cultura están abandonado su faceta sobre el circo profesional i compitiendo directamente en el desarrollo de nuestras actividades de Circo Social.

 

¿Qué mejorarías de la formación que recibimos las profesionales del circo social?

Creo que se está en la buena dirección con las iniciativas surgidas en 9 Barris respecto a la formación, así como la iniciativa de la escuela de formación de Zaragoza. Seguramente habrá otras pero las desconozco. Por otra parte todo lo que signifique profesionalizar i reglar el sector siempre es bueno para dar confianza y seguridad a las contrapartes y usuarios.

 

La idea de estas entradas es visibilizar a otros profesionales del circo social. Hay alguna referente para ti, o  algo que nos quieras contar…

Creo que hay muy buenos trabajos en comunidades en Latinoamérica, pero que tienen poca visibilidad. Constantemente me llegan referencias en las redes sociales sobre proyectos y premios de reconocimiento al circo social en el continente. No profundizo en todos ellos porque son muy numerosos, en cierto modo recogiendo el legado de ONG i artistas que hemos estado allí, i otros que están en la actualidad, esto está generando un gran movimiento de circo social en toda Latinoamérica. Una de los proyectos que he tenido la oportunidad de conocer recientemente porque han colaborado en el Festival de Circo Social de Sabadell. Se trata del  “Colectivo Nido de las Artes” de Estelí, Nicaragua. Hemos tenido la oportunidad de conocer a Mirella,  Enrique Martínez, i Alex Techi que han participado con sus números de circo en el Pasado festival de 2017 en los barrios de Sabadell.

Otra iniciativa surgida recientemente es el Circo Tapeque, en Cochabamba Colombia.