1 de març 2018

12 mesos, 12 històries.

Continuem el projecte 12 mesos, 12 històries. De gener a desembre de 2018 entrevistarem a professionals del circ social d'arreu, recollint diferents realitats i experiències amb la intenció de donar veu i visibilitat a la gent que treballla sobre el terreny.

Les entrevistes les publicarem en català i castellà (al final trobareu l'altre versió). 

 

Javier Gràcia Crespo: professional de circ social del mes de març.

Javier Gràcia Crespo és artista i formador de circ social. Ha impulsat la escola de Circ Social de Saragossa i és membre de la Companyia D'clic .

 

Vivim en l'era de les noves tecnologies. Pots fer una BIO de tu a 140 caràcters. Com un tuit. 

Natural d'Osca, feliç. El circ ho va revolucionar tot ... apassionat, dispers, inquiet, optimista en els núvols. Sempre aprenent.

 

Què és per a tu el circ social? Una definició?

És una eina capaç d'il·lusionar i motivar, de fer créixer i relacionar-se amb altres persones d'una manera positiva, creativa i des del respecte. A través de l'art del circ es dóna la possibilitat d'intervenir a nivell individual, social i comunitari. El circ social és una porta a un món paral·lel, on deixar totes les càrregues que aquesta societat ens vol imposar i poder jugar, compartir, aprendre i arriscar-se. Un espai on no existeix la competència, i la diversitat és un valor afegit.

 

I et dediques a això per què ...

La veritat és que la vida m'ha anat portant. Mai he tingut clar el que volia fer, però en descobrir el circ, va canviar el rumb, em va atrapar. El circ social uneix les meves dues passions, el circ i el treball social.

He tingut la sort de veure néixer un preciós projecte que poc a poc creix i es consolida. L'escola de Circ Social de Saragossa porta ja 7 anys de recorregut, i cada dia aprenem alguna cosa nova. Des d'aquests primers tallers al mig del carrer amb quatre xavals a tenir 15 grups en marxa i nous projectes per venir. Formem part de la FEECSE i estem en contacte amb diferents escoles d'Europa i Amèrica Llatina.

Per a mi és preciós veure com creix l'equip, com sortegem obstacles i afrontem els nous amb energies renovades. He après a confiar en el futur, al fet que si tu realment creus en el que fas, amb temps i treball arriba. No és un camí fàcil, però si es treballa des de la base, el resultat arriba, la gent coneix el projecte i s’interessa.

 

En l'actualitat, ¿treballes en alguna cosa relacionada amb el circ social?

Sí, sóc coordinador i professor de l'Escola de Circ Social de Saragossa. A més, segueixo la meva carrera com a artista de circ amb la meva estimada Companyia D'clic. Poc a poc es mou el circ a l'Aragó, cada vegada hi ha més gent aprenent circ i estan sorgint noves companyies ... pas a pas.

 

Què creus que necessita el circ social com a sector professional?

Coneixement i reconeixement per part de les administracions i la societat en general. Que s'entengui el potencial que té i s'integri com un recurs més, capaç d'ajudar en el creixement personal, cohesió de grup i integració social. I que s'inverteixi en això. 

Una aposta forta per part dels nous projectes que estan sorgint en la part de gestió i coordinació, fonamental per vertebrar i donar estabilitat als mateixos. Treballar més en la planificació i avaluació, per millorar la qualitat i poder desenvolupar projectes de major recorregut.

 

 Què milloraries de la formació que rebem les professionals del circ social?

Seria genial tenir una formació bàsica comuna, que serveixi per assentar les bases de la professió. Una cosa com la formació de formadors que s'imparteix des de l'Ateneu, però de major durada, per poder aprofundir més en cada qüestió. Tocant tècnica i pedagogia, treballant cada especialitat i cada col·lectiu.

La idea d'aquestes entrades és visibilitzar a altres professionals del circ social. Hi ha alguna referent per a tu, o   cosa que ens vulguis explicar ...

El meu referent és el meu company Hugo, sempre disposat i amb una enorme capacitat d'adaptació, de qui he après molt i segueixo aprenent. També ho és Juanillo, que per a mi representa en les seves carns tota la història i l'esperit de l'Ateneu, i que serveix d'inspiració per als projectes que han sorgit en l'última dècada per tot el país.

Aprofitant aquestes línies, vull agrair a totes les persones que treballen per donar a conèixer el circ i el reivindiquen com a eina transformadora de persones i societats; entre els quals conte a molts amics i amigues. Que mai perdem la il·lusió per aquesta professió preciosa, que seguim gaudint cada dia com si fos el primer, oberts a aprendre dels mestres que tenim davant.

[CAST]

Javi Gracia Crespo es artista y formador de circo social. Ha impulsado la escuela de Circo Social de Zaragoza y es miembro de la Compañía D'click.

 

Vivimos en la era de las nuevas tecnologías. Puedes hacer una BIO de ti en 140 caracteres. Como un tuit.

Natural de Huesca, feliz. El circo lo revolucionó todo...apasionado, disperso, inquieto, optimista en las nubes. Siempre aprendiendo.

 

¿Qué es para ti el circo social? ¿Una definición?

Es una herramienta capaz de ilusionar y motivar, de crecer y relacionarse con otras personas de un modo positivo y creativo desde el respeto. A través del arte del circo da la posibilidad de intervenir a nivel individual, social y comunitario. El circo social es una puerta a un mundo paralelo, donde dejar todas las cargas que esta sociedad nos quiere imponer y poder jugar, compartir, aprender y arriesgarse. Un espacio donde no existe la competencia, y la diversidad es un valor añadido.

 

Y te dedicas a esto por qué…

Lo cierto es que la vida me ha ido llevando. Nunca he tenido claro lo que quería hacer, pero al descubrir el circo, cambió el rumbo, me atrapó. El circo social aúna mis dos pasiones, el circo y el trabajo social.

He tenido la suerte de ver nacer un precioso proyecto que poco a poco crece y se consolida. La escuela de Circo Social de Zaragoza lleva ya 7 años de recorrido, y cada día aprendemos algo nuevo. Desde esos primeros talleres en plena calle con cuatro chavales a tener 15 grupos en marcha y nuevos proyectos por venir. Formamos parte de la FEECSE y estamos en contacto con distintas escuelas de Europa y América Latina.

Para mi es precioso ver como crece el equipo, como sorteamos obstáculos y afrontamos los nuevos con energías renovadas. He aprendido a confiar en el futuro, a que si tú realmente crees en lo que haces, con tiempo y trabajo llega. No es un camino fácil, pero si se trabaja desde la base, el resultado llega, la gente conoce el proyecto y se interesa.

 

En la actualidad, ¿trabajas en algo relacionado con el circo social?

Si, soy coordinador y profesor de la Escuela de Circo Social de Zaragoza. A demás, sigo mi carrera como artista de circo con mi querida Compañía D'click. Poco a poco se mueve el circo en Aragón, cada vez hay más gente aprendiendo circo y están surgiendo nuevas compañías... pasito a paso.

 

¿Qué crees que necesita el circo social como sector profesional?

Conocimiento y reconocimiento por parte de las administraciones y la sociedad en general. Que se entienda el potencial que tiene y se integre como un recurso más, capaz de ayudar en el crecimiento personal, cohesión de grupo e integración social. Y que se invierta en ello.

Una apuesta fuerte por parte de los nuevos proyectos que están surgiendo en la parte de gestión y coordinación, fundamental para vertebrar y dar estabilidad a los mismos. Trabajar más en la planificación y evaluación, para mejorar la calidad y poder desarrollar proyectos de mayor recorrido.

 

¿Qué mejorarías de la formación que recibimos las profesionales del circo social?

Seria genial tener una formación básica común, que sirva para asentar las bases de la profesión. Algo como la formación de formadores que se imparte desde el Ateneu, pero de mayor duración, para poder ahondar más en cada cuestión. Tocando técnica y pedagogía, trabajando cada especialidad y cada colectivo.

La idea de estas entradas es visibilizar a otros profesionales del circo social. Hay alguna referente para tí, o  algo que nos quieras contar…

Mi referente es mi compañero Hugo, siempre dispuesto y con una enorme capacidad de adaptación, del que he aprendido mucho y sigo aprendiendo. También lo es Juanillo, que para mi representa en sus carnes toda la historia y el espíritu del Ateneu, y que sirve de inspiración para los proyectos que han surgido en la ultima década por todo el país.

Aprovechando estas líneas, quiero agradecer a todas las personas que trabajan por dar a conocer el circo y lo reivindican como herramienta transformadora de personas y sociedades; entre los que cuento a muchos amigos y amigas. Que nunca perdamos la ilusión por esta profesión preciosa, que sigamos disfrutando cada día como si fuera el primero, abiertos a aprender de los maestros que tenemos delante.