Com es gestiona

Aquí podeu descarregar-vos el document que explica el Marc de participació i espais de decisió de l'Ateneu Popular 9 Barris

La gestió comunitària, enten que públic ha de ser no només el que gestiona l’administració, sinó el conjunt de recursos comuns que es poden gestionar des de la comunitat.

Es tracta així de la gestió de recursos públics basada en l’acció voluntària i sense ànim de lucre desenvolupada per una entitat present i vinculada al territori.

Aquest model de gestió possibilita canals de participació oberts i transparents en la presa de decisions i en la realització d’activitats.

Actualment, els espais de participació i gestió es distribuieix en les segünets comissions per àrees temàtiques organitzatives, on hi participen veïns i veïnes voluntaris i participants de les diferents activitats de l’Ateneu:

Espais de projecte

 • Assemblea de l’Ateneu
 • Comissió Gestora /Bidó de 9 Barris

Comissions de contingut

 • Comissió Artística (treball al voltant del Circ d'Hivern i combinats de circ)
 • Comissió de Programació (també comissió del Lokal de risc, nou barris naits...)
 • Comissió de Formació i Circ Social (També claustre, comissió d'alumnes, intercanvis...)
 • Espai de comunicació
 • Comissió Tècnica (formada per tots els tecnics de so i llums de l'Ateneu)

Grups de Treball

Puntuals depenent del moment. Són espais de treball temàtic en clau projecte. En l'actualitat existeixen quatre grups de treball:

 • cultura
 • gestió comunitària i economia solidària
 • territori
 • cura

Per a més informació ens pots escirure a: info@ateneu9b.net