inici » Noticies » Efemèride 9: Eix 9B

notícies mes recents

3 de octubre de 2022
16 de setembre de 2022
15 de setembre de 2022
15 de setembre de 2022

Efemèride 9: Eix 9B

Fem cultura tocant de peus a terra, Eix 9 Barris 2004.

Octubre és un bon mes per recordar un dels esdeveniments més rellevants que van tenir lloc en el districte de Nou Barris durant l'any 2004 i que va ser gestat en bona mesura des de l'Ateneu Popular 9 Barris: l'Eix 9B

L'Eix 9B es va començar a organitzar a partir de febrer de 2004 amb la idea de donar una resposta des del territori de Nou Barris a la convocatòria aquest mateix any del Fòrum de les Cultures per part de l'Ajuntament de Barcelona. A pesar que resultava fàcil compartir els continguts del Fòrum oficial, com era la sostenibilitat, la diversitat i la cultura de la pau, les discrepàncies sorgien sobre la manera com s'estava duent a terme i la seva relació amb la política municipal. Això va motivar amb anys d'antelació fortes mostres de rebuig per part de diversos moviments socials a la ciutat.

En Nou Barris la celebració del Fòrum va ser aprofitada per la Coordinadora de Veïns i Entitats per demostrar que la cultura es podia fer tocant de peus a terra i amb participació. D'aquesta manera es va buscar la manera de generar un espai de trobada que pogués apropar i amplificar propostes per repensar els serveis i els espais dels barris en el context d'una nova societat més diversa, amb nous riscos d'exclusió social i pobresa. Donada la diversitat d'associacions, casals, comitès i col·lectius implicats no es va plantejar explícitament com un esdeveniment antiFòrum. Malgrat això es va dur a terme la denúncia de les mancances i contradiccions que el mateix Fòrum 2004 contenia, reivindicant d'altra banda el suport i la implicació institucional en les propostes i solucions plantejades des del moviment associatiu i consolidant una xarxa de cooperació al barri.

L'EIX 9B va tenir la forma d'un Fòrum de les Cultures paral·lel, organitzat en diversos blocs d'activitats: el primer bloc va ser protagonitzat per la denúncia, el segon va esdevenir un espai per a la reflexió, amb la realitat social de Nou Barris i la situació actual del sector del circ com a tems centrals i al novembre es va fer una cloenda amb un acte de conclusió i una gran festa de clausura.

D'aquesta manera en el primer bloc, en el cap de setmana del 7, 8 i 9 de maig va haver-hi unes jornades d'Agitació Rural i Urbana que van tenir com a escenari l'Ateneu, Can Masdeu  i La Cultura va de Festa al Parc de la Guineueta, amb les lluites en defensa del territori, particularment Collserola, i el suport a la lluita contra l'embassament d'Itoiz com a teló de fons.

El segon bloc va ser el major i va tenir lloc al llarg del mes d'octubre i part de novembre, enfocat al debat i la reflexió. Al començament de mes en altres equipaments del barri com la Masia de la Guineueta i el Casal de Barri de Prosperitat es van celebrar unes primeres jornades sobre gestió d'equipaments des d'entitats a Nou Barris. D'aquestes jornades va sortir la demanda d'un reconeixement del model de gestió cívica per part de les administracions públiques, reclamant noves fórmules de relació amb l'ajuntament i l'extensió de la forma de conveni, així com la coordinació entre els diferents equipaments. A mitjans de mes en l'Ateneu va haver-hi una jornada-debat sobre processos comunitaris, amb la presència de nombrosos experts als quals se'ls van formular fortes crítiques als Plans Comunitaris que en aquells dies s'estaven implementant a Roquetes, la Trinitat i Ciutat Meridiana.

Per altra banda, a la fi de mes va haver-hi les jornades sobre Circ a Catalunya per analitzar en què moment és trobava el sector i quins eren els aspectes a desenvolupar. Es partia de la consciència que els arts del circ, en tant que art popular i intercultural, patien de la mancança d'un reconeixement i dignificació. Arran de les trobades del divendres 22 i dissabte 23 d'octubre a l'Ateneu Popular i la carpa de l'Escola Rogelio Rivel es va crear l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC), continuadora natural de l'Associació de Circ de Catalunya (ACC), desapareguda el 1998.

Finalment el 13 de novembre va culminar l'EIX 9B a l'Ateneu amb una gran festa de cloenda i un concert.

L'EIX 9B va permetre a l'Ateneu tornar a tenir presència al territori, facilitant un important procés de reflexió interna del districte, que va sortir enfortit, així com de l'Ateneu, que va poder tenir més elements per elaborar internament com projecte una definició del rol que es volia exercir a diferents nivells: en l'àmbit social, en relació amb el sector del circ, etc.

Potser a escala de Barcelona l'EIX 9B va passar més desapercebut, però a Nou Barris va ser un esdeveniment que val la pena ser recordat.