inici » Noticies » Curs de Formació de Formadors en Circ Social

Curs de Formació de Formadors en Circ Social

[FORMACIÓ DE FORMADORS CURS 2015-2016]

[Descarga aquí la ficha técnica y el programa] CAST

[Descarregat aquí la fitxa i el programa] CAT

Formulari d'Inscripció (clica aquí)

DESCRIPCIÓ

L’aprenentatge d’habilitats pedagògiques per a la intervenció professional amb persones en situació de risc social a través del circ s’emmarca com una experiència innovadora que contribueix a establir nous models de referència educativa. Aquest programa formatiu ha estat dissenyat per l’equip pedagògic de l’Ateneu Popular 9Barris, amb prop de trenta anys d’experiència en la intervenció educativa a través del circ. La seva elaboració ha comptat amb la col·laboració del Departament d’Acció Social de Cirque du Soleil i s’ha realitzat en associació amb la Xarxa Europea de Formació Circ Social Caravan.

Proposem una formació de circ social adreçada a artistes, professors/es, formadors/es, formadors/es..., que volen aprendre eines teòriques i pràctiques per apropar-se al concepte de circ en el treball educatiu amb persones en situació de risc social. Són 120 hores repartides en sis etapes formatives de 20 hores.

Un programa formatiu ideal per a apassionats del circ i l’educació.

  • Pedagogia basada en un enfocament transversal
  • Habilitats tècniques i pedagògiques
  • Treball creatiu

 Una aventura humana

  • Sentiment de grup
  • Atmosfera de treball agradable
  • Perquè és divertit i apassionant
PROCÉS I OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El programa s’ha realitzat en coordinació amb la Xarxa Europea de Formació Circ Social Caravan a partir de l’estudi del perfil del formador de circ social (2008) i de les competències necessàries per desenvolupar la seva activitat educativa. La investigació, sustentada per la Comissió Europea, i conduïda per la Universitat Lliure de Brussel·les (2009-2010) i la Universitat de Lovaina (2012-2014), es formalitza en la creació d’aquesta formació per a educadors de circ social que serà realitzada en diferents països europeus.

El principal objectiu és l’adquisició d’eines pedagògiques, creatives i tècniques per al treball educatiu amb persones en situació de risc social. Per aconseguir-ho es treballa d’una manera dinàmica i pràctica construint el coneixement entre tots i totes, en grup, amb jocs i dinàmiques de grup, donant material teòric i didàctic útil, eines aplicables i posant exemples pràctics i reals.

L’avaluació de la formació és contínua. Es valora l’actitud general (comportament, relació amb el grup), l’art d’ensenyar (metodologia, didàctica...), el coneixement tècnic de les diferents disciplines i l’aproximació artística (investigació creativa, expressió...).

Una vegada finalitzat i aprovat, els alumnes rebran un certificat de cadascuna de les etapes realitzades amb la concreció de les unitats de competència adquirides.

EL CIRC SOCIAL: EL CIRC COM A EINA EDUCATIVA

El circ social és un procés d’ensenyament–aprenentatge de tècniques circenses que té com a finalitat la inclusió de persones en situació de risc social i el desenvolupament de la seva comunitat. En una proposta pedagògica d’aquest tipus s’aconsegueix estimular la creativitat i promoure les aptituds socials dels participants. Aquests poden millorar i desenvolupar les seves facultats relatives a la cooperació, la solidaritat, l’esforç, la superació, la comunicació, l’autoestima i la participació a partir de l’aprenentatge de tècniques com el trapezi, l’acrobàcia, malabars, els equilibris i la seva posterior mostra. A l’Ateneu Popular 9Barris treballem el circ com a eina educativa des dels seus inicis l’any 1977.

 
[Castellano]

DESCRIPCIÓN

El aprendizaje de habilidades pedagógicas para la intervención profesional con personas en situación de riesgo social a través del circo se enmarca como una experiencia innovadora que contribuye a establecer nuevos modelos de referencia educativa. Este programa formativo ha sido diseñado por el equipo pedagógico del Ateneu Popular 9Barris, con cerca de treinta años de experiencia en la intervención educativa a través del circo. Su elaboración ha contado con la colaboración del Departamento de Acción Social de Circo del Sol y se ha realizado en asociación con la Red Europea de Formación Circo Social Caravan.

Proponemos una formación de circo social dirigida a artistas, profesores / as, formadores / as, formadores / as ..., que quieren aprender herramientas teóricas y prácticas para acercarse al concepto de circo en el trabajo educativo con personas en situación de riesgo social. Son 120 horas repartidas en seis etapas formativas de 20 horas.

 

Un programa formativo ideal para apasionados del circo y la educación.

     Pedagogía basada en un enfoque transversal

    Habilidades técnicas y pedagógicas

    Trabajo creativo

 Una aventura humana

    Sentimiento de grupo

    Atmósfera de trabajo agradable

    Porque es divertido y apasionante

PROCESO Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa se ha realizado en coordinación con la Red Europea de Formación Circo Social Caravan a partir del estudio del perfil del formador de circo social (2008) y de las competencias necesarias para desarrollar su actividad educativa. La investigación, sustentada por la Comisión Europea, y conducida por la Universidad Libre de Bruselas (2009-2010) y la Universidad de Lovaina (2012-2014), se formaliza en la creación de esta formación para educadores de circo social que será realizada en diferentes países europeos.

El principal objetivo es la adquisición de herramientas pedagógicas, creativas y técnicas para el trabajo educativo con personas en situación de riesgo social. Para ello se trabaja de una manera dinámica y práctica construyendo el conocimiento entre todos y todas, en grupo, con juegos y dinámicas de grupo, dando material teórico y didáctico útil, herramientas aplicables y poniendo ejemplos prácticos y reales.

La evaluación de la formación es continua. Se valora la actitud general (comportamiento, relación con el grupo), el arte de enseñar (metodología, didáctica ...), el conocimiento técnico de las diferentes disciplinas y la aproximación artística (investigación creativa, expresión ... ).

Una vez finalizado y aprobado, los alumnos recibirán un certificado de cada una de las etapas realizadas con la concreción de las unidades de competencia adquiridas.

 

EL CIRCO SOCIAL: EL CIRCO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVAEl circo social es un proceso de enseñanza-aprendizaje de técnicas circenses que tiene como finalidad la inclusión de personas en situación de riesgo social y el desarrollo de su comunidad. En una propuesta pedagógica de este tipo se consigue estimular la creatividad y promover las aptitudes sociales de los participantes. Estos pueden mejorar y desarrollar sus facultades relativas a la cooperación, la solidaridad, el esfuerzo, la superación, la comunicación, la autoestima y la participación a partir del aprendizaje de técnicas como el trapecio, la acrobacia, malabares, los equilibrios y su posterior muestra. En el Ateneo Popular 9Barris trabajamos el circo como herramienta educativa desde sus inicios en 1977.