inici » Noticies » 12 mesos, 12 històries.

notícies mes recents

12 mesos, 12 històries.

Podeu consultar totes les entrevistes aquí.

Continuem el projecte 12 mesos, 12 històries. De gener a desembre de 2018 entrevistarem a professionals del circ social d'arreu, recollint diferents realitats i experiències amb la intenció de donar veu i visibilitat a la gent que treballla sobre el terreny.

Les entrevistes les publicarem en català i castellà (al final trobareu l'altre versió). 

 

El mes d'agost entrevistem a l'Anna Rubió Manresa, una professional entregada al món del circ social en tots els seus sentits. És gestora, coordinadora i activista en Acirkaos, amb formació en il·luminació i com a educadora social, fet que li aporta les eines per fer del circ un espai creatiu, artístic, revelador i de transformació social.

Vivim en l’era de les noves tecnologies. Pots fer una BIO de tu a 140 caràcters. Com un tuit.

He nascut en un poble petit, Cervià de les Garrigues i em sento identificada amb les meves arrels. Soc lluitadora i exploradora de noves maneres de viure. Sensible i en situacions m'amago en la duresa. Connecto amb la natura, m'agrada l'acció i la quietud.

 

Què és per a tu el circ social? Una definició?

Circ Social =ACCIÓ. Definint-lo com a procés i moviment en direcció, estructurat, que actua com a canal transformador produint canvis en les persones i/o grups a través de l'empoderament, la motivació, l'emoció, entre d'altres aspectes, en definitiva, acompanya al creixement i la transformació personal. I a la vegada, promou que aquest canvi sigui un impacte cap a una transformació comunitària i social.

A més a més,  el circ és una forma de viure en llibertat, té una part creativa, d'esforç i d'autosuperació que m'estimula. M'agrada la part inclusiva que té, donant cabuda a múltiples tècniques i espai per a totes les persones que s'atreveixen a practicar-lo.

Personalment m'aporta experiències diverses d’aprenentatge, des de contribuir en la meva formació com a formadora de formadors/es i com a educadora social en un context que s'està construint i escrivint, a la mateixa vegada que s’estan duent a terme els propis projectes de circ social. M’emociona i m'engresca participar en tot aquest univers!

Així també, viatjar, conèixer i acollir a diverses persones en el nostre projecte, compartint espais vivencials.

 

I et dediques a això perquè...

Vaig topar-me i descobrir  el concepte de Circ Social per casualitat en un viatge per Italià i França, en el qual fèiem un espectacle de Circ i Teatre al carrer. Quan vàrem arribar a Menorca estàvem motivats i motivades, i vàrem començar a investigar sobre el tema.

Vinc del món de  l'Educació Social i sempre m'han agradat les arts escèniques; dedicar-me al Circ Social em dona l'oportunitat de fusionar dues coses que m'estimulen. Al llarg d'aquests anys i a partir  del contacte amb el món del circ, m'he format  com a tècnica en il·luminació d'espectacles en viu, la qual cosa em permet participar activament de la part més artística.

A nivell professional m'ha fet “posar-me les piles” en molts aspectes, suposant-me un repte constant en el dia a dia. Entenc que si busquem un canvi en la nostra intervenció, hem de ser professionals transformats, tenint elements personals de consciencia per a la pràctica, tenint en compte el propi aprenentatge com a professionals,  ja que sinó,  no tenim capacitat per educar i a la vegada transformar.

Diria que el mateix procés que es vivència a través del circ, i que transforma als seus participants, com a professionals som acompanyants del mateix, hem de responsabilitzar-nos i redefinir la finalitat de les nostres intervencions, començant per nosaltres mateixes.

 

A l’actualitat, treballes en alguna cosa relacionada amb el circ social?

Des de l'any 2012 formo part del projecte Acirkaos a Menorca, sent-ne una de les promotores;  faig tasques de gestió, coordinació i de formadora.

Definim el projecte Acirkaos com a proposta pedagògica integral que proposa el descobriment del circ a través del joc, estimulant la fantasia, el desenvolupament d'habilitats físiques i les arts escèniques, tenint en compte l'educació en valors que es transmet i es fomenta als i les participants de les nostres activitats.

Al llarg d'aquests anys hem promogut diversos projectes relacionats amb el circ social, molts d'ells de caràcter europeu, en els que hem aprofitat aquests espais per investigar, reflexionar, divulgar  i  experimentar el potencial del circ com a motor educatiu, transformador i emancipador. L'equip Acirkaos estem sensibilitzats en temes socials i pedagògics com el gènere, l'educació integral de les persones, les persones privades de llibertat, persones amb diversitat funcional, entre altres.

 

Què creus que necessita el circ social com sector professional?

Crec que el circ en la seva globalitat, i a nivell social, necessita ser més reconegut, valorat i equiparat a altres arts escèniques, sobretot per part de les institucions.

Aquest aspecte aniria lligat amb el trencament d'estructures associades al circ per part del públic (més tradicionals). Per tant, crec que la programació, l’accés als espectacles i el recolzament a projectes socioeducatius de circ afavoriria al sector professional en general,  ampliaria la visió del circ cara a la societat  i donaria reconeixement a altres professionals, en concret, als i les professionals socials que ens dediquem a l'àmbit del circ.

Per altra banda, dins del món del circ,  tinc la sensació de que  poc a poc està agafant força, s’estan creant escoles i nous projectes de circ, s'estan generant festivals i trobades   que afavoreixen i contribueixen a la visibilitat de tots els i les professionals que ens dediquem en aquest àmbit.

Un altre aspecte important és la mobilització en la creació de xarxes i associacions professionals del sector que s'està  duent a terme.

Per tant, crec que ens trobem en un bon moment, el sector s'està agrupant, creant i construint!

 

Que milloraries de la formació que rebem les professionals del circ social?

Reivindicaria més formacions, on hi hagués amplitud de continguts, tant socials com pedagògics i s’aprofundís en el treball amb diversos col·lectius.

Dins d'aquestes formacions, inclouria propostes de gestió  en  projectes de circ, així com a eines per a la facilitació de grups.

 

La idea d’aquestes entrades es visibilitzar a altres professionals del circ social. Hi ha alguna referent per tu, o alguna cosa que ens vulguis contar...

Considero com a un dels referents a l’Ateneu Popular 9 Barris, a partir de la meva participació com a alumna en el curs de formació de formadors/es de Circ Social, em va acompanyar en posar paraules al què estem fent, així com el conèixer més de prop la seva vessant comunitària i d'associacionisme, que és una de les parts que més m'emociona i m'atrau del seu projecte. També Cirque du Monde a través de la seva plataforma virtual, la qual m'ha permès accedir a informació i documentació referent al Circ Social. Altres projectes referents son Circo Corsaro d’Itàlia, el qual col·labora amb nosaltres des dels inicis i la FEECSE on hem construït una xarxa de treball i de relacions a partir de l'energia i l'esforç comú en una base d'horitzontalitat.

La meva figura professional dins del món del circ social i en concret dins del projecte Acirkaos, té sentit i raó de ser, gràcies a la feina que fem entre tot l'equip: formadors i formadores,  voluntaris i voluntàries, amics i amigues, alumnat i públic enamorat del circ a Menorca que ens acompanyen en el procés i especialment, amb al meu company de feina  Fede amb el qual posem tota l'energia i il·lusió per a què  Acirkaos  sigui una realitat.

Llarga vida al Circ!!!

[CAST]

El mes de agosto tenemos a Anna, una profesional dada al mundo del circo social en todos sus sentidos. Es gestora, coordinadora y activista en Acirkaos, con formación en iluminación y como educadora social, lo que aporta las herramientas para hacer del circo un espacio creativo, artístico, revelador y de transformación social.

Vivimos en la era de las nuevas tecnologías. Puedes hacer una BIO de ti a 140 caracteres. Como un tuit.

He nacido en un pueblo pequeño, Cervià de les Garrigues y me siento identificada con mis raíces. Soy luchadora y exploradora de nuevas maneras de vivir. Sensible y en situaciones me escondo en la dureza. Conecto con la naturaleza, me gusta la acción y la quietud.

 

¿Qué es para ti el circo social? ¿Una definición?

Circo Social = ACCIÓN.

Definiéndolo como proceso y movimiento en dirección, estructurado, que actúa como canal transformador produciendo cambios en las personas y / o grupos a través del empoderamiento, la motivación, la emoción, entre otros aspectos, en definitiva, acompaña el crecimiento y la transformación personal. Y a la vez, promueve que este cambio sea un impacto hacia una transformación comunitaria y social.

Además, el circo es una forma de vivir en libertad, tiene una parte creativa, de esfuerzo y de autosuperación que me estimula. Me gusta la parte inclusiva que tiene, dando cabida a múltiples técnicas y espacio para todas las personas que se atreven a practicarlo.

Personalmente me aporta experiencias diversas de aprendizaje, desde contribuir en mi formación como formadora de formadores / as y como educadora social en un contexto que se está construyendo y escribiendo, a la misma vez que se están cabo los propios proyectos de circo social. ¡Me emociona y me anima participar en todo este universo!

Así también, viajar, conocer y acoger a varias personas en nuestro proyecto, compartiendo espacios vivenciales.

 

Y te dedicas a esto porque ...

Me topé y descubrir el concepto de Circo Social por casualidad en un viaje por Italiano y Francia, en el que hacíamos un espectáculo de Circo y Teatro en la calle. Cuando llegamos a Menorca estábamos motivados y motivadas, y empezamos a investigar sobre el tema.
Vengo del mundo de la Educación Social y siempre me han gustado las artes escénicas; dedicarme al Circo Social me da la oportunidad de fusionar dos cosas que me estimulan. A lo largo de estos años y a partir del contacto con el mundo del circo, me he formado como técnica en iluminación de espectáculos en vivo, lo que me permite participar activamente de la parte más artística.

A nivel profesional me ha hecho "ponerme las pilas" en muchos aspectos, suponiendo hacerme un reto constante en el día a día. Entiendo que si buscamos un cambio en nuestra intervención, debemos ser profesionales transformados, teniendo elementos personales de conciencia para la práctica, teniendo en cuenta el propio aprendizaje como profesionales, ya que si no, no tenemos capacidad para educar ya la vez transformar .

Diría que el mismo proceso que se vivencia a través del circo, y que transforma a sus participantes, como profesionales somos acompañantes del mismo, debemos responsabilizarnos y redefinir el fin de nuestras intervenciones, empezando por nosotros mismos.

 

En la actualidad, trabajas en algo relacionado con el circo social?

Desde el año 2012 formo parte del proyecto Acirkaos en Menorca, siendo una de las promotoras; hago tareas de gestión, coordinación y de formadora.

 

Definimos el proyecto Acirkaos como propuesta pedagógica integral que propone el descubrimiento del circo a través del juego, estimulando la fantasía, el desarrollo de habilidades físicas y las artes escénicas, teniendo en cuenta la educación en valores que se transmite y se fomenta a los y las participantes de nuestras actividades.

A lo largo de estos años hemos promovido varios proyectos relacionados con el circo social, muchos de ellos de carácter europeo, en los que hemos aprovechado estos espacios para investigar, reflexionar, divulgar y experimentar el potencial del circo como motor educativo, transformador y emancipador. El equipo Acirkaos estamos sensibilizados en temas sociales y pedagógicos como el género, la educación integral de las personas, las personas privadas de libertad, personas con diversidad funcional, entre otros.

 

¿Qué crees que necesita el circo social como sector profesional?

Creo que el circo en su globalidad, y a nivel social, necesita ser más reconocido, valorado y equiparado a otras artes escénicas, sobre todo por parte de las instituciones.

Este aspecto iría ligado con la rotura de estructuras asociadas al circo por parte del público (más tradicionales). Por lo tanto, creo que la programación, el acceso a los espectáculos y el apoyo a proyectos socioeducativos de circo favorecería al sector profesional en general, ampliaría la visión del circo cara a la sociedad y daría reconocimiento a otros profesionales, en concreto, a los y las profesionales sociales que nos dedicamos al ámbito del circo.

Por otra parte, dentro del mundo del circo, tengo la sensación de que poco a poco está cogiendo fuerza, se están creando escuelas y nuevos proyectos de circo, se están generando festivales y encuentros que favorecen y contribuyen a la visibilidad de todos los y las profesionales que nos dedicamos en este ámbito.

Otro aspecto importante es la movilización en la creación de redes y asociaciones profesionales del sector que se está llevando a cabo.
Por lo tanto, creo que nos encontramos en un buen momento, el sector se está agrupando, creando y construyendo!

 

Que mejorarías de la formación que recibimos las profesionales del circo social?

Reivindicaría más formaciones, donde hubiera amplitud de contenidos, tanto sociales como pedagógicos y profundizara en el trabajo con diversos colectivos.
Dentro de estas formaciones, incluiría propuestas de gestión en proyectos de circo, así como herramientas para la facilitación de grupos.

La idea de estas entradas se visibilizar a otros profesionales del circo social. Hay alguna referente para ti, o algo que nos quieras contar..

Considero como uno de los referentes en el Ateneu Popular 9 Barris, a partir de mi participación como alumna en el curso de formación de formadores / as de Circo Social, me acompañó en poner palabras a lo que estamos haciendo, así como el conocer más de cerca su vertiente comunitaria y de asociacionismo, que es una de las partes que más me emociona y me atrae de su proyecto. También Cirque du Monde a través de su plataforma virtual, la cual me ha permitido acceder a información y documentación referente al Circo Social. Otros proyectos referentes son Circo Corsaro de Italia, el cual colabora con nosotros desde los inicios y la FEECSE donde hemos construido una red de trabajo y de relaciones a partir de la energía y el esfuerzo común en una base de horizontalidad .

Mi figura profesional dentro del mundo del circo social y en concreto dentro del proyecto Acirkaos, tiene sentido y razón de ser, gracias al trabajo que hacemos entre todo el equipo: formadores y formadoras, voluntarios y voluntarias, amigos y amigas, alumnado y público enamorado del circo en Menorca que nos acompañan en el proceso y especialmente, con mi compañero de trabajo Fede con el que ponemos toda la energía e ilusión para que Acirkaos sea una realidad.

Larga vida al Circo!!!