inici » Noticies » 12 MESOS, 12 HISTÒRIES.

notícies mes recents

12 MESOS, 12 HISTÒRIES.

Podeu consultar totes les entrevistes aquí.

Continuem el projecte 12 mesos, 12 històries. De gener a desembre de 2018 entrevistarem a professionals del circ social d'arreu, recollint diferents realitats i experiències amb la intenció de donar veu i visibilitat a la gent que treballla sobre el terreny.

Les entrevistes les publicarem en català i castellà (al final trobareu l'altre versió). 

 

Beatriz Contreras. La professional del circ social del mes de juliol.

Beatriz Contreras. Pedagoga Teatral, instructora Europea de Aeris (IDAC), directora, actriu i trapezista. Va estudiar professorat de teatre, intèrpret dramàtic, ciències de la comunicació i realització de cinema i vídeo. Gran experiència com a professora a les escoles de circ de l'Ateneu Popular 9 Barris, en el RAI (Recursos d'Animació Intercultural) i a l'Escola de Circ Rogelio Rivel. I implicada en molts altres projectes socials i culturals.

Vivim en l'era de les noves tecnologies. Pots fer una BIO de tu a 140 caràcters. Com un tuit.

Sóc docent vocacional i estimo l'escenari, Argentina, he complert ja 20 anys a Barcelona. M'apassiona intervenir discursos, la direcció d'espectacles, la didàctica de aeris i la formació de formadors/es en circ social em permeten aquest gaudi.

Què és per a tu el circ social? Una definició?

Una estratègia de socialització i d'apoderament, una opció política ideològica que té la inclusió com a paradigma, que valora l'art com a transformador i que recull un discurs poètic, estètic i performatiu marginal com a eina de deconstrucció de la marginalitat.

I et dediques a això per què ...

Per diversos motius, em vaig educar a la universitat pública i gratuïta, el considero un dret i alhora un compromís amb les persones que l'han fet possible. Crec que cal oposar-se a les estratègies d'exclusió del liberalisme patriarcal capitalista i aportar a l'empoderament individual i social de les persones. Provinc del món del teatre i em vaig trobar amb el circ buscant recursos expressius no convencionals per enriquir l'escena. La meva formació teatral ha estat marcada pel teatre independent argentí de tall social i reivindicatiu, en el contingut i en la forma. El circ em va atrapar no només com a recurs espectacular, sinó com a eina de transformació. Combrego amb la idea de comunitat, de justícia social, de l'educació en la diversitat i en el gaudi i he pogut vivenciar el poder transformador de l'art en general, i del Circ Social en particular, a nivell individual i col·lectiu.

En l'actualitat, ¿treballes en alguna cosa relacionada amb el circ social?

Sí, treball a l'Ateneu Popular 9Barris, a la Formació de Formadores en Circ Social, a l'Escola Juvenil de circ i en el programa Èxit, projecte de circ social amb adolescents, on el circ es converteix en una eina educativa dins del currículum escolar .

Què creus que necessita el circ social com a sector professional?

Reconeixement, estabilitat laboral, pressupostos per al reciclatge i la formació continuada del sector, finançament dels projectes i espais de reflexió, avaluació i projecció sobre la pràctica. I temps remunerat perquè sigui possible.

Què milloraries de la formació que rebem les professionals del circ social?

Una cosa que sempre m'ha semblat vital és aprofundir en les didàctiques de les tècniques de circ, crec que cal un espai que assumeixi aquest treball. Espais monogràfics de debat amb especialistes.

La idea d'aquestes entrades és visibilitzar a altres professionals del circ social. Hi ha alguna referent per a tu, o alguna cosa que ens vulguis explicar ...

Reconec com a referents als meus mestres i les mestres del teatre independent argentí, on vaig aprendre a treballar solidàriament en comunitat i amb l'art com a compromís. Al circ social i en la gestió comunitària reconec a l'Ateneu Popular 9Barris com la gran referència, especialment als meus companys i companyes de la Formació de Formadors i per força inspiradora del "Juanillo" i el "Alvarito".

Per acabar dir-vos que em sento feliç amb el meu treball i agraeixo l'oportunitat que em doneu de explicar-ho i formar part d'aquest projecte.

[CAST] 

Beatriz Contreras. Pedagoga Teatral, Instructora Europea de Aéreos (IDAC) , directora, actriz y trapecista. Estudió profesorado de teatro, intérprete dramático, ciencias de la comunicación y realización de cine y video. Gran experiencia como profesora en las escuelas de circo del Ateneu Popular 9 Barris, en el RAI (Recursos de Animación Intercultural) y en la Escuela de Circo Rogelio Rivel. Y muy implicada en muchos otros proyectos sociales y culturales.

Vivimos en la era de las nuevas tecnologías. Puedes hacer una BIO de ti en 140 caracteres. Como un tuit.

Soy docente vocacional y amo el escenario, Argentina, he cumplido ya 20 años en Barcelona. Me apasiona mediar discursos, la dirección de espectáculos, la didáctica de aéreos y la formación de formadores/as en circo social me permiten ese disfrute.

¿Qué es para ti el circo social? ¿Una definición?

Una estrategia de socialización y de empoderamiento, una opción política ideológica que tiene la inclusión como paradigma, que valora el arte como transformador y que recoge un discurso poético, estético y performativo marginal como herramienta de deconstrucción de la marginalidad.

Y te dedicas a esto por qué…

Por varios motivos, me eduqué en la universidad pública y gratuita, lo considero un derecho y a la vez un compromiso con las personas que lo han hecho posible. Creo que hay que oponerse a las estrategias de exclusión del liberalismo patriarcal capitalista y aportar al empoderamiento individual y social de las personas.

Provengo del mundo del teatro y me encontré con el circo buscando recursos expresivos no convencionales para enriquecer la escena. Mi formación teatral ha estado marcada por el teatro independiente argentino de corte social y reivindicativo, en el contenido y en la forma. El circo me atrapó no sólo como recurso espectacular, sino como herramienta de transformación.

Comulgo con la idea de comunidad, de justicia social, de la educación en la diversidad y en el disfrute y he podido vivenciar el poder transformador del arte en general, y del Circo Social en particular, a nivel individual y colectivo.

En la actualidad, ¿trabajas en algo relacionado con el circo social?

Sí, trabajo en el Ateneu Popular 9 Barris, en la Formación de Formadoras en Circo Social, en la Escuela Juvenil de circo y en el programa Èxit, proyecto de circo social con adolescentes, donde el circo se convierte en una herramienta educativa dentro del currículo escolar.

¿Qué crees que necesita el circo social como sector profesional?

Reconocimiento, estabilidad laboral, presupuestos para el reciclaje y la formación continuada del sector, financiación de los proyectos y espacios de reflexión, evaluación y proyección sobre la práctica. Y tiempo remunerado para que sea posible.

¿Qué mejorarías de la formación que recibimos las profesionales del circo social?

Algo que siempre me ha parecido vital es profundizar en las didácticas de las técnicas de circo, creo que falta un espacio que asuma este trabajo. Espacios monográficos de debate con especialistas.

La idea de estas entradas es visibilizar a otros profesionales del circo social. Hay alguna referente para ti, o algo que nos quieras contar…

Reconozco como referentes a mis maestros y maestras del teatro independiente argentino, en donde aprendí a trabajar solidariamente en comunidad y con el arte como compromiso. En el circo social y en la gestión comunitaria reconozco al Ateneu Popular 9Barris como la gran referencia, en especial a mis compañeros y compañeras de la Formación de Formadores y a la fuerza inspiradora del "Juanillo" y el "Alvarito".

Para acabar deciros que me siento feliz con mi trabajo y agradezco la oportunidad que me dais de contarlo y formar parte de este proyecto.