inici » Noticies » 12 MESOS, 12 HISTÒRIES.

notícies mes recents

12 MESOS, 12 HISTÒRIES.

Podeu consultar totes les entrevistes aquí.

Continuem el projecte 12 mesos, 12 històries. De gener a desembre de 2018 entrevistarem a professionals del circ social d'arreu, recollint diferents realitats i experiències amb la intenció de donar veu i visibilitat a la gent que treballla sobre el terreny.

Les entrevistes les publicarem en català i castellà (al final trobareu l'altre versió). 

 

Mariano López. El professional del circ social del mes de juny.

És formador de Cirque du Monde de Cirque du Soleil per tot el món. Té més de 25 anys en intervenció social i desenvolupament de diferents programes d'assistència a joves, i la recerca de nous mètodes de connectar amb ells, en 2006 va participar com a especialista en salut mental per a l'expedició d'un any en veler crida: Missió Antàrtica. És diplomat en psicologia a la Universitat del Quebec a Montreal.

 

Què és per a tu el circ social? Una definició?

El circ social és un moviment de transformació social a través de les arts circenses. És una pedagogia alternativa que ens permet acompanyar i ajudar a joves en situació de risc o de ruptura social. El circ Social és una alternativa a les intervencions clàssiques i de vegades caduques. Els interessant del circ Social és que està en constant moviment i que s'adapta a les necessitats dels joves i de les seves comunitats. Per a mi aquesta manera d'intervenció permet utilitzar moltes maneres d'expressió que permet al participant trobar la seva via, el seu camí diferent a la paraula. No fem teràpia amb el circ però si pot ser terapèutic per als nostres participants.

 

I et dediques a això per què ...

Em dedico a capacitar instructors perquè em sembla una eina única de transformació. Per que la pedagogia del circ social és inclusiva i que potencia als instructors que treballen en els diferents projectes. Ja fa més de 10 anys que tinc l'oportunitat de treballar amb projectes al voltant del món i trobo una constància en tots ells. La voluntat de fer alguna cosa diferent i la passió pel circ en totes les seves facetes. Es curiós que cada vegada que trobem un grup nou d'instructors i treballadors comunitaris o socials. Ells ja estan en moviment i fent coses increïbles a la comunitats. Moltes vegades només venim a validar un coneixement que hi és. I proposem arguments per poder identificar-se dins d'una Pedagogia del circ social.

 

En l'actualitat, ¿treballes en alguna cosa relacionada amb el circ social?

Treballo com a formador del Cirque de Soleil. Vaig tenir l'oportunitat de col·laborar en més de 50 capacitacions en diversos països. En els 5 últims anys vaig estar més implicat en el programa de formació de formadors en a Londres, Ciutat del Cap, Itàlia, Mèxic, Xile, Argentina, etc.

 

Què creus que necessita el circ social com a sector professional?

El circ social necessita continuar el treball de validacions des les seves intervencions. D'estar més present en els fòrums internacionals. Crec que el CS guanyaria al anar a la trobada amb altres disciplines en l'àmbit de l'art com a manera de canvi social. I compartir tècniques i experiències. Hem avançat molt en els últims anys però encara hi ha molta gent al medi sociocultural que no sap el que és el CS.

 

Què milloraries de la formació que rebem les professionals del circ social?

El els últims anys al Cirque de Soleil hem col·laborat amb grups que ens exigeixen cada vegada més i això és bo. Els 14 temes proposats en la formació són una base. S'estan desenvolupant temes com la diferència de gèneres, gestió de canvi en els equips, gestió d'un lideratge innovador, etc. Són tots temes que poden completar el contingut proposat actualment. Hi ha una cosa molt interessant, en els últims anys s'han multiplicat l'aparició d'investigacions per avaluar l'impacte de la intervenció amb el CS. Es comença a veure un interès de les institucions formals sobre la pedagogia del CS. Els projectes creen associacions amb entitats de salut pública, governs i fins i tot ens conviden a grans universitats per compartir la nostra metodologia. Tot això és molt positiu, però compte! no deixem que tot aquesta aportació metodològic apagui la màgia i la bogeria del circ que és un dels elements més importants per a connectar amb els nostres joves.

 

La idea d'aquestes entrades és visibilitzar a altres professionals del circ social. Hi ha alguna referent per a tu, o alguna cosa que ens vulguis explicar ...

És molt interessant constatar que al mig del circ social hi ha molts referents i molt diferents els uns dels altres. Si és veritat que tots treballen en li àmbit de la justícia social, l'art menja model de transformació social o bé en pedagogies alternatives crec que els que els diferencia és el tipus de grups que ells ajuden. Penso en Zip Zap a Ciutat del Cap que fa dècades que treballen amb joves en situació de carrer o bé en els seus projectes per treballar amb nens que neixen amb sida. Brent et Laurence són pioners en la regió.

Com Sergihno Olivera director de circ Londrinas al Brasil on va aconseguir treballar en zones difícils de la ciutat i crear una escola de circ per a aquests joves. Tota la seva família aquesta implicada. La seva dona Jerusa formadora per a la xarxa de circ social fins als seus fills que viuen al circ com a l'època de les caravanes familiars. Són pilars de la xarxa de circ social al Brasil. Penso també en el grup de Altro Circo a Itàlia que a creat una xarxa de circ social amb una formació per als seus membres. Ells fan una feina remarcat amb refugiat i joves amb discapacitat física i mental. Penso en el circ social del sud a Argentina que fa mes de 20 anys treballa amb joves des comunitats vulnerables i que en els últims anys es a associat amb la Tarumba (Perú ) i Circo del Mundo  de Xile en un projecte de circ social per facilitar l'ocupabilitat d'aquests joves. Més de 1500 participants i els resultats són més que encoratjadors.

La veritat que amb gran orgull podria passar hores parlant de projectes i individus al voltant del món que creuen en aquesta oportunitat per fer un món una mica millor. I això no s'acaba :))))

 

[CAST] 

Mariano López.

Es formador de Cirque du Monde de Cirque du Soleil por todo el mundo. Tiene más de 25 años en intervención social y desarrollo de distintos programas de asistencia a jóvenes, y la búsqueda de nuevos métodos de conectar con ellos, en 2006 participó como especialista en salud mental para la expedición de un año en velero llamada: Misión Antártica. Es diplomado en psicología en la Universidad de Québec en Montreal.

 

¿Qué es para ti el circo social? ¿Una definición?

El circo social es un movimiento de transformación social a través de las artes circenses. Es una pedagogía alternativa que nos permite acompañar y ayudar a jóvenes en situación de riesgo o de ruptura social. El circo Social es una alternativa a  las intervenciones clásicas y a veces caducas. Los interesante del Circo Social son que esta en constante movimiento y que se adapta a las necesidades de los  jóvenes y des sus comunidades. Para mi esto modo de intervención permite utilizar muchas maneras de expresión que permite al participante encontrar su vía, su camino diferente a la palabra. No hacemos terapia con el circo pero si puede ser terapéutico para nuestros participantes.

 

Y te dedicas a esto por qué…

Me dedico a capacitar a instructores porque me parece una herramienta única de transformación. Por que la pedagogía del circo social es inclusiva y potencia a los instructores que trabajan en los diferentes proyectos. Hace ya más de 10 años que tengo la oportunidad de trabajar con proyectos alrededor del mundo y encuentro una constancia en todos ellos. La voluntad de hacer algo diferente y la pasión por el circo en todas sus facetas. Lo curioso que cada vez que encontramos un grupo nuevo de instructores y trabajadores comunitarios o sociales, ellos ya están en movimiento y haciendo cosas increíbles en la comunidades. Muchas veces solo venimos a validar un conocimiento que está ahí. Y proponemos argumentos para poder identificarse dentro de una pedagogía del circo social.

 

En la actualidad, ¿trabajas en algo relacionado con el circo social?

Trabajo como formador del Cirque de Soleil. Tuve la oportunidad de colaborar en más de 50 capacitaciones en varios países. En los 5 últimos años estuve más implicado en el programa de formación de formadores en Londres, Ciudad del Cabo, Italia, México, Chile, Argentina, etc.

 

¿Qué crees que necesita el circo social como sector profesional?

El circo social necesita continuar el trabajo de validaciones de sus intervenciones. Estar más presente en los forums internacionales. Creo que el CS ganaría en el ir al encuentro con otras disciplinas en el ámbito del arte como modo de cambio social. Y compartir técnicas y experiencias. Hemos avanzado mucho en los últimos años pero todavía hay mucha gente al medio sociocultural que no sabe lo que es el CS.

 

¿Qué mejorarías de la formación que recibimos las profesionales del circo social?

El los últimos años en el Cirque du Soleil hemos colaborado con grupos que nos exigen cada vez mas y eso es bueno. Los 14 temas propuestos en la formación son una base. Se están desarrollando temas como la diferencia de género, gestión de cambio en los equipos, gestión de un liderazgo innovador, etc. Son todos temas que pueden completar el contenido propuesto actualmente. Hay algo muy interesante, en los últimos años se han multiplicado la aparición de investigaciones para evaluar el impacto de la intervención con el CS. Se comienza a ver un interés de las instituciones formales sobre la pedagogía del CS. Los proyectos crean asociaciones con entidades de salud publica, gobiernos y hasta nos invitan a grandes universidades para compartir nuestra metodología.

Todo eso es muy positivo, pero cuidado! no dejemos que todo este aporte metodológico apague la magia y la locura del circo que es uno de los elementos mas importantes para conectar con nuestros jóvenes. 

 

La idea de estas entradas es visibilizar a otros profesionales del circo social.  Hay alguna referente para ti, o algo que nos quieras contar…

Es muy interesante constatar que en el medio del circo social hay muchos referentes y muy distintos los unos de los otros. Si es verdad que todos trabajan en el ámbito de la justicia social, el arte come modelo de transformación social o bien en pedagogías alternativas creo que los que los diferencia es el tipo de grupos que ellos ayudan. Pienso en Zip Zap en Ciudad del Cabo que hace décadas que trabajan con jóvenes en situación de calle o bien en sus proyectos para trabajar con niños que nacen con sida. Brent et Laurence son pioneros en la región.

Como Sergihno Olivera director de circo Londrinas en Brasil donde consiguió trabajar en zonas difíciles de la ciudad y crear una escuela de circo para esos jóvenes. Toda su familia esta implicada. Su mujer Jerusa formadora para la red de circo social, hasta sus hijos que viven en el circo como en la época de las caravanas familiares. Son pilares de la red de circo social en Brasil. Pienso también en el grupo de Altro Circo en Italia que a creado una red de circo social con una formación para sus miembros. Ellos hacen un trabajo remarcado con refugiado y jóvenes con discapacidad física y mental.

Pienso en el circo social del sur en Argentina que hace mas de 20 años trabaja con jóvenes de comunidades vulnerables y que en los últimos años se ha asociado con la Tarumba (Perú) y Circo del Mundo en Chile en un proyecto de circo social para facilitar la empleabilidad de esos jóvenes. Más de 1500 participantes y los resultados son más que alentadores

La verdad que con gran orgullo podría pasar horas hablando de proyectos e individuos alrededor del mundo que creen en esta oportunidad para hacer un mundo un poquito mejor. Y esto no se acaba :))))