Escola

Si busqueu informació referent a les inscripcions cliqueu aquí. 


 

El circ ha estat una de les principals activitats de l’Ateneu des del seu començament (any 1977), conjuntament amb altres manifestacions artístiques: teatre, música, debats, exposicions, tallers… La col·laboració voluntària d'un ampli grup de persones compromeses amb el projecte, és un dels principals factors que ho fan possible. Diversos projectes amb l’element comú del circ formen part de l’Àrea de Formació i Circ Social de l’Ateneu: l’Escola Infantil i Juvenil de Circ és un d’ells. A més, treballem amb els casals infantils (“Circ amb Casals”), amb col·legis i instituts (“Amics i Circ”, “Circ Èxit”..., i cercant la complicitat dels diversos agents del territori (“Fem Salut”, “Circomotricitat”, etc.). 

 

Escola Infantil de Circ

Al projecte educatiu de l’Escola Infantil de Circ, 10 professors treballen amb prop de 92 infants i juguen amb 14 tècniques circenses diferents.

L’experiència dels 20 anys de vida de l’escola ha permès establir un projecte educatiu sòlid. El treball amb grups reduïts (de 6 a 8 nois i noies) i la seva organització per edats, ha permès l’adaptació als processos individuals i la creació d’un clima de confiança, molt favorable per superar els reptes que el circ ens ofereix.

A més, l’Escola Infantil de Circ compta amb un espai de participació per als pares i mares, l’Heroica Associació de Mares i Pares (HAMPA), on es porten a terme diferents activitats de dinamització, com el Carnaval i activitats de suport als Intercanvis.

Altre aspecte a destacar, és la possibilitat de participació dels i les alumnes de l’Escola de Circ als Intercanvis d’estiu, que realitzem amb l’Escola Circus Circuli de Stuttgart.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS:

  • Dotar d’una bona base en tècniques circenses i corporals com a eines d’expressió i comunicació.
  • Fomentar l’esforç personal i l’assumpció de responsabilitat en el procés personal.
  • Aprendre a jugar, a treballar i a conviure en grup.
  • Oferir alternatives creatives, participatives i solidàries en contraposició a les consumistes i passives, en el temps de lleure.

INFORMACIÓ PER NIVELLS:

Petits

Edat: Nascuts del 2010 al 2012

Horari: Dijous de 218h a 19h o de 19h a 20h

Tècniques: bola d’equilibris, malabars, trapezi, acrobàcia, expressió dramàtica i xanques

Grup: de 6 nois/es

Preu trimestral: 77 € Pot variar lleugerament.

Mitjans

Edat: Nascuts del 2009 al 2008

Horari: Dimarts de 18h a 20h

Tècniques: dansa i base tècnica, expressió dramàtica, acrobàcia, bola d’equilibris, malabars, trapezi i monocicle

Grup: de 6 a 8 nois/es

Preu trimestral: 126 € Pot variar lleugerament.

Grans

Edat: Nascuts del 2007 al 2005

Horari: Dimarts i dijous de 18h a 20h

Tècniques: acrobàcia, clown, dansa, malabars, cable, trapezi i monocicle

Grup: de 8 nois i noies

Preu trimestral: 199 € aprox. Pot variar lleugerament.

* 15 € en concepte d’assegurança el 1r trimestre (tots els nivells)

 

Escola Juvenil de Circ

Al projecte educatiu de l’Escola Juvenil de Circ, 6 professors treballen amb un grup de 30 joves aprofundint en les tècniques d’acrobàcia, aeris, equilibris acrobàtics (portés), equilibris sobre objectes, dansa i teatre i construcció de números.

L’experiència de l’escola ha permès establir un projecte educatiu sòlid. La realització d’intensius i sortides periòdiques per conèixer altres tècniques circenses i el treball amb professorat de suport en algunes de les tècniques, així com la seva organització en que es combinen diferents edats, ha permès l’adaptació als processos individuals i la creació d’un clima de confiança, molt favorable per superar els reptes que el circ ens ofereix.

A més, l’Escola Juvenil de Circ compta amb un espai de participació per als pares i mares, l’Heroica Associació de Mares i Pares (HAMPA), on es porten a terme diferents activitats de dinamització, com el Carnaval i activitats de suport als Intercanvis.

Altre aspecte a destacar, és la possibilitat de participació dels i les alumnes de l’Escola de Circ als Intercanvis d’estiu que realitzem en col·laboració amb la xarxa de circ social CARAVAN. Els i les joves tenen la possibilitat d’implicar-se en el projecte i a través de l’Assemblea d’Intercanvis, autogestionar-lo amb l’acompanyament de dues referents de l’Ateneu. Es treballa així, l’autonomia i la capacitat de treball en comú.

 

OBJECTIUS PEDAGÒGICS:

  • Aprofundir en les tècniques bàsiques, adquirint un hàbit de treball autònom i integrant un esquema de treball físic des d’hàbits saludables.
  • Desenvolupar la creativitat amb la manipulació dels elements circenses, incloent el joc i la improvisació.
  • Fomentar els processos d’expressió, comunicació i creació buscant la interrelació de les diferents tècniques.
  • Investigar les possibilitats de l’espai escènic, l’estructura teatral amb totes les tècniques circenses a l’abast.

TÈCNIQUES: condicionament físic i acrobàcia, equilibris sobre objectes, dansa, aeris, equilibris acrobàtics (portés) i teatre i construcció de números

GRUP: de 15 nois i noies

EDAT: Nascuts el 2004 o abans.

HORARIS: dilluns i dimecres de 18h a 21h, i alguns divendres (intensius) de 18h a 21h

PREU: 256 € trimestrals. Pot variar lleugerament.

* 15 € en concepte d’assegurança el 1r trimestre.

 

Final de curs Escola Juvenil de Circ: Cirkena Dimensió from Ateneu Popular 9barris on Vimeo.