13 diciembre 2018

12 mesos, 12 històries

Podeu consultar totes les entrevistes aquí.

Continuem el projecte 12 mesos, 12 històries. De gener a desembre de 2018 entrevistarem a professionals del circ social d'arreu, recollint diferents realitats i experiències amb la intenció de donar veu i visibilitat a la gent que treballa sobre el terreny.

Les entrevistes les publicarem en català i castellà (al final trobareu l'altre versió). 

Acabem any amb Pasquale Marino, soci de l'APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya), artista-pedagog, fundador de la companyia Bergamotto on crea espectacles de Clown gestual per a públic familiar. Porta més de 20 anys desenvolupant projectes de Circ Social treballant amb adolescents, col·lectius amb diversitat funcional i programes intergeneracionals.

Vivim en l'era de les noves tecnologies. Pots fer una BIO de tu a 140 caràcters. Com un tuit.

Vaig néixer a la punta sud d'Itàlia. Apassionat de les Arts Escèniques. Enamorat de l'art del Clown. M'agrada viatjar. Cada dia intento descobrir alguna cosa nova.

Què és per a tu el circ social? Una definició?

Un art d'intervenció i transformació social. Fomenta la relació de confiança entre un mateix i el grup. És un canal privilegiat d'expressió, on el que importa és que el procés sigui d'empoderament.

El Circ Social dóna la possibilitat d'intervenir a nivell individual, social i comunitari, buscant diferents maneres d'expressar-se i superant els límits de les paraules. En definitiva, crec, que el Circ és per excel·lència l'art de la inclusió.

I et dediques a això per què ...

Des de petit em apuntava a tots els cursos de teatre, i poc a poc em vaig acostar al circ, sobretot a la figura del clown. Vaig estudiar Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament i per a mi va ser molt natural fusionar els dos mons a través d'una eina tan contundent com el circ social.

En l'actualitat, ¿treballes en alguna cosa relacionada amb el circ social?

Treball com a clown d'hospital amb la Fundació Theodora, sóc soci de Pallassos Sense Fronteres i formador per a formadors en cursos i tallers, principalment enfocats cap a la seva aplicació en l'àmbit social. Actualment no formo part de cap projecte continuat de circ social, vaig col·laborant puntualment amb diferents projectes que van sorgint, treballant, sobretot, dins de les diferents disciplines del circ, la tècnica del clown.

Què creus que necessita el circ social com a sector professional?

Que es permeti professionalitzar el sector, creant formacions reconegudes, i que els formadors tinguin competències tècniques i pedagògiques per utilitzar els recursos de forma adequada. Fomentar la trobada amb altres disciplines com eines de transformació social. La creació de xarxes i associacions professionals. En els últims anys el sector s'està agrupant, per això crec que estem vivint un bon moment de creixement.

Què milloraries de la formació que rebem les professionals del circ social?

Crec que l'Ateneu Popular 9 Barris està fent un admirable treball en aquest sentit, segurament hi haurà altres realitats, però les desconec. En general, que hi hagi més transversalitat de continguts, aprofundint tècnica i pedagogia, treballant cada especialitat i cada col·lectiu. En els últims anys s'han multiplicat les investigacions per avaluar l'impacte de la intervenció per mitjà del Circ Social, es tracta d'un senyal positiu que denota l'atenció que, a poc a poc, aquest sector desperta en les institucions.

La idea d'aquestes entrades és visibilitzar a altres professionals del circ social. Hi ha alguna referent per a tu, o alguna cosa que ens vulguis explicar ...

En tots aquests anys vaig aprendre molt gràcies a tots els mestres es que amb molta paciència i competència m'han compartit els seus sabers. Vull nomenar alguns projectes per a mi, emblemàtics dins de les experiències de circ social, projectes amb molts anys de trajectòria i enfocats sobretot en la tècnica del clown:

Barabbas's Clown's, Associació italiana nascuda al 1979, treballa amb adolescents en risc d'exclusió social.

Miloud Oukili, artista francès, fundador del projecte Parada per infants i adolescents que viuen al carrer a Bucarest.

Big Apple Circus, des de la seva fundació el 1977, que han desenvolupat una varietat de programes comunitaris per a infants, famílies de totes les edats i mitjans, a casa de Nova York, al Lincoln Center i en gira.

També, agrair aquest projecte per l'entrevista i sobretot, per fomentar nous espais on compartir i valorar experiències que parlen de projectes de Circ Social.

[CAST]

Y terminamos el año con Pasquale Marino, socio de la APCC (Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña), Artista-Pedagogo, fundador de la compañía Bergamotto donde crea espectáculos de Clown gestual para público familiar. Lleva más de 20 años desarrollando proyectos de Circo Social trabajando con adolescentes, colectivos con diversidad funcional y programas intergeneracionales.

Vivimos en la era de las nuevas tecnologías. Puedes hacer una BIO de ti en 140 caracteres. Como un tuit.

Nací en la punta sur de Italia. Apasionado de las Artes Escénicas.  Enamorado del arte del Clown. Me gusta viajar. Cada día intento descubrir algo nuevo.

¿Qué es para ti el circo social? ¿Una definición?

Un arte de intervención y transformación social. Fomenta la relación de confianza entre uno mismo y el grupo. Es un canal privilegiado de expresión, donde lo que importa es que el proceso sea de empoderamiento. El Circo Social da la posibilidad de intervenir a nivel individual, social y comunitario, buscando distintas maneras de expresarse y superando los límites de las palabras. En definitiva, creo, que el Circo es por excelencia el arte de la inclusión.

Y te dedicas a esto por qué…

Desde pequeño me apuntaba a todos los cursos de teatro, y poco a poco me acerqué al circo, sobre todo a la figura del clown. Estudié Psicología de la Educación y del Desarrollo y para mí fue muy natural fusionar los dos mundos a través de una herramienta tan contundente como el circo social. 

En la actualidad, ¿trabajas en algo relacionado con el circo social?

Trabajo como clown de hospital con la Fundación Theodora, soy socio de Payasos Sin Fronteras y formador para formadores en cursos y talleres, principalmente enfocados hacia su aplicación en el ámbito social. Actualmente no formo parte de ningún proyecto continuado de circo social, voy colaborando puntualmente con distintos proyectos que van surgiendo, trabajando, sobre todo, dentro de las distintas disciplinas del circo, la técnica del clown.

¿Qué crees que necesita el circo social como sector profesional?

Que se permita profesionalizar el sector, creando formaciones reconocidas, y que los formadores tengan competencias técnicas y pedagógicas para usar los recursos de forma adecuada. Fomentar el encuentro con otras disciplinas como herramientas de transformación social. La creación de redes y asociaciones profesionales. En los últimos años el sector se está agrupando, por eso creo que estamos viviendo un buen momento de crecimiento.

¿Qué mejorarías de la formación que recibimos las profesionales del circo social?

Creo que el Ateneu Popular 9 Barris está haciendo un admirable trabajo en este sentido, seguramente habrá otras realidades, pero las desconozco. En general, que haya más transversalidad de contenidos, profundizando técnica y pedagogía, trabajando cada especialidad y cada colectivo. En los últimos años se han multiplicado las investigaciones para evaluar el impacto de la intervención por medio del Circo Social, se trata de una señal positiva que denota la atención que, poco a poco, este sector despierta en las instituciones. 

La idea de estas entradas es visibilizar a otros profesionales del circo social. Hay alguna referente para ti, o algo que nos quieras contar…

En todos estos años aprendí mucho gracias a todos los maestr@s que con mucha paciencia y competencia me han compartido sus saberes. Quiero nombrar algunos proyectos para mí, emblemáticos dentro de las experiencias de circo social, proyectos con muchos años de trayectoria y enfocados sobre todo en la técnica del clown:

Barabbas´s Clown´s, Asociación italiana nacida en el 1979, trabaja con adolescentes en riesgo de exclusión social.

Miloud Oukili, artista francés, fundador del proyecto Parada para niñ@s y adolescentes que viven en la calle en Bucarest.

Big Apple Circus, desde su fundación en 1977, que han desarrollado una variedad de programas comunitarios para niñ@s, familias de todas las edades y medios, en su casa de Nueva York, en el Lincoln Center y en gira.

También, agradecer este proyecto por la entrevista y sobre todo, por fomentar nuevos espacios donde compartir y valorar experiencias que hablan de proyectos de Circo Social.