Circ i Diversitat funcional

Aquest projecte suposa poder investigar i aprofundir en les possibilitats i potencialitats que ofereixen a persones amb disminució intel·lectual, física i sensorial el món del circ i les arts parateatrals, com a elements transformadors de la realitat i de millora de la qualitat de vida. Els exercicis dissenyats pels formadors estan adaptats a l’edat cronològica i a les característiques pròpies de cada participant, amb una atenció individualitzada. Creiem fermament que les tècniques circenses tenen beneficis físics, mentals i psicoemocionals molt alts, a més d’oferir un context integrador.