inici » Formacio i circ social » Projectes » Formació de formadors/es en Circ Social [FdFCS]

Formació de formadors/es en Circ Social [FdFCS]

 

Us podeu inscriure omplint el següent formulari clicant AQUÍ.

Dte 10% socies APCC i CEESC (Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya).

 

(Català)

DESCRIPCIÓ

Programa formatiu per l’aprenentatge d’habilitats pedagògiques per a la intervenció social i la construcció de relacions comunitàries a través del circ. Ha estat desenvolupada per l’equip pedagògic de l’Ateneu Popular 9 Barris –amb prop de trenta anys d’experiència en la intervenció educativa a través del circ–, en estreta col·laboració amb el Departament d’Acció Social de Cirque du Soleil i en associació amb la xarxa Europea de formació i circ social Caravan. A més, ha estat reconeguda com a formació d'interès pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per establir nous models de referència educativa.

Amb aquest curs adreçat a artistes, docents i professionals de l’àmbit social i comunitari... volem respondre a la necessitat d’aprendre eines teòriques i pràctiques enfocades a la construcció de relacions comunitàries i a la intervenció socioeducativa.

 

EL PROGRAMA FORMATIU

 Consta de 120 hores repartides en 6 etapes formatives de 20 hores cadascuna.

 Com es distribueixen les etapes del curs:

 BLOC TEMÀTIC 1

Etapa 1: 11, 12 i 13 de novembre de 2022

 BLOC TEMÀTIC 2

Etapa 2: 9, 10 i 11 de desembre de 2022

Etapa 3: 13, 14 i 15 de gener de 2023

 BLOC TEMÀTIC 3

Etapa 4: 10, 11 i 12 de febrer de 2023

Etapa 5: 10, 11 i 14 de març de 2023

 BLOC TEMÀTIC 4

Etapa 6: Pràctiques 5, 6 i 7 de maig de 2023

 

HORARIS

 • Divendres 18h a 21h
 • Dissabte de 9h a 13h i de 14h a 19h
 • Diumenge de 9h a 13h i de 14h a 18h

 

INSCRIPCIONS

Podreu fer la inscripció clicant aquí.

Per confirmar la plaça haureu de fer el pagament de les etapes inscrites abans del seu inici.

A l’octubre confirmarem les places a través del correu electrònic. 

Atenció, les places són limitades!

PREU: cada etapa te un cost de 130€

Us podeu inscriure a totes les etapes o fer la formació per blocs. Important: per passar al bloc següent s’han de cursar totes les etapes del bloc anterior.

 

CONTINGUTS CURS 2021/22

BLOC TEMÀTIC 1

ETAPA 1

 • Definició de circ social
 • Tasques del formador de circ social
 • Eines per a la gestió de conflictes
 • Treball en xarxa i comunitari
 • Fonaments del circ social

 

BLOC TEMÀTIC 2

ETAPA 2

 • Desafiaments de la intervenció en circ social
 • Anàlisi del context d’un projecte social i del territori
 • Creativitat: estimular i explorar
 • Introducció als objectius pedagògics
 • Comunicació dins de la situació d’ensenyament-aprenentatge
 • Per entendre els conceptes d’inclusió social, la perspectiva de gènere i la consciència intercultural

ETAPA 3

 • Crear exercicis adaptats a la persona i al grup
 • Rol del formador de circ social, ètica i formació
 • Treballar amb un soci pedagògic
 • Observació, feedback i supervisió

 

BLOC TEMÀTIC 3

ETAPA 4

 • Enfrontar-se a l’inesperat
 • Creativitat: combinar i obrir, transmetre habilitats de forma creativa
 • La comunicació
 • Gestió de conflictes
 • Objectius i activitats adaptades al públic objectiu i al context
 • La seguretat i el control

 ETAPA 5

 • Anàlisi de les Organitzacions
 • L’Avaluació
 • Com fer un projecte de circ social
 • Circ aplicat
 • Primers auxilis a nivell general i aplicat al circ

 

BLOC TEMÀTIC 4

ETAPA 6

 • Realització de 20h de pràctiques en projectes de formació i circ social

 

PROCÉS I OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El programa s’ha realitzat en coordinació amb la Xarxa Europea de Formació Circ Social Caravan a partir de l’estudi del perfil del formador/a de circ social (2008) i de les competències necessàries per desenvolupar la seva activitat educativa. La investigació, sustentada per la Comissió Europea, i conduïda per la Universitat Lliure de Brussel·les (2009-2010) i la Universitat de Lovaina (2012-2014), es formalitza en la creació d’aquesta formació de circ social que serà realitzada en diferents països europeus.

El principal objectiu és l’adquisició d’eines pedagògiques, creatives i tècniques per al treball educatiu amb persones en situació de vulnerabilitat i per a la construcció de relacions comunitàries. Per aconseguir-ho es treballa d’una manera dinàmica i pràctica construint el coneixement entre tots i totes, en grup, amb jocs i dinàmiques de grup, donant material teòric i didàctic útil, eines aplicables i posant exemples pràctics i reals.

L’avaluació de la formació és contínua. Es valora l’actitud general (clima de les sessions, relació amb el grup), l’art d’ensenyar (metodologia, didàctica...), el coneixement tècnic de les diferents disciplines i l’aproximació artística (investigació creativa, expressió...).

L’alumnat rebrà un certificat amb les competències adquirides en cadascuna de les etapes superades i un diploma, un cop cursada tota la formació (pràctiques incloses).

 

 

 

 

(Castellano)

Inscripciones abiertas para la séptima edición. Podeis rellenar el siguiente formulario.

Dto 10% socixs APCC y CEESC (Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya). 

Volvemos a retomar con mucha ilusión la Formación de Formadores/as en Circo Social. Tuvimos que suspenderla durante la temporada 20-21, pero el Ateneu nunca se detiene. Durante este tiempo nos hemos enfocado de lleno a revisar las etapas y actualizar los contenidos. Ahora volvemos a poner en marcha el curso, esperando compartir con vosotrxs lo que nos apasiona.

DESCRIPCIÓN

El aprendizaje de habilidades pedagógicas para la intervención profesional a través del circo con personas en situación de vulnerabilidad y para la construcción de relaciones comunitarias constituye una experiencia innovadora que contribuye a establecer nuevos modelos de referencia educativa. Este programa formativo ha sido diseñado por el equipo pedagógico del Ateneu Popular 9 Barris, con cerca de treinta años de experiencia en la intervención educativa a través del circo. Su elaboración ha contado con la colaboración del Departamento de Acción Social de Cirque du Soleil y se ha realizado en asociación con la red Europea de formación y circo social  Caravan. Además, ha sido reconocida como formación de interés por el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya.

Con este curso dirigido a artistas, profesores/as y formadores/as queremos responder a la necesidad de aprender herramientas teóricas y prácticas para acercarse al concepto de circo en el trabajo socioeducativo con personas en situación de vulnerabilidad y para la construcción de relaciones comunitarias.

 

EL PROGRAMA FORMATIVO

 Consta de 120 horas repartidas en 6 etapas formativas de 20 horas cada una.

 Cómo se distribuyen las etapas del curso:

 BLOQUE TEMÁTICO 1

Etapa 1:  11, 12 y 13 de noviembre de 2022

 BLOQUE TEMÁTICO 2

Etapa 2: 9, 10 y 11 de diciembre de 2022

Etapa 3: 13, 14 y 15 de enero de 2023

 BLOQUE TEMÁTICO 3

Etapa 4: 10, 11 y 12 de febrero de 2023

Etapa 5: 10, 11 y 12 de marzo de 2023

 BLOQUE TEMÁTICO 4

Etapa 6: Prácticas 5, 6 y 7 de mayo de 2023 

 

HORARIOS

• Viernes de 18-21h

• Sábados de 9-13h y de 14-19h

• Domingos 9-13h y de 14-18h

 

INSCRIPCIONES

Podrá formalizar su inscripción a partir de octubre en esta misma página. Tan sólo hay que acceder al formulario (disponible a partir de septiembre) y seguir las instrucciones. Atención, las plazas son limitadas!

PRECIO: cada etapa tiene un coste de 130 €

Puede inscribirse en todas las etapas o hacer la formación por bloques. Importante: para pasar al siguiente bloque se deben cursar todas las etapas del bloque anterior.

 

CONTENIDOS CURSO 2021/22

BLOQUE TEMÁTICO 1

ETAPA 1

• Definición de circo social

• Tareas del formador de circo social

• Herramientas para la gestión de conflictos

• Trabajo en red y comunitario

• Fundamentos del circo social

 

BLOQUE TEMÁTICO 2

ETAPA 2

• Desafíos de la intervención en circo social

• Análisis del contexto de un proyecto social y del territorio

• Creatividad: estimular y explorar

• Introducción a los objetivos pedagógicos

• Comunicación dentro de la situación de enseñanza-aprendizaje

• Para entender los conceptos de inclusión social, la perspectiva de género y la conciencia intercultural

ETAPA 3

• Crear ejercicios adaptados a la persona y al grupo

• Rol del formador de circo social, ética y formación

• Trabajar con un socio pedagógico

• Observación, feedback y supervisión

 

BLOQUE TEMÁTICO 3

ETAPA 4

• Enfrentarse a lo inesperado

• Creatividad: combinar y abrir, transmitir habilidades de forma creativa

• La comunicación

• Gestión de conflictos

• Objetivos y actividades adaptadas al público objetivo y al contexto

• La seguridad y el control

 ETAPA 5

• Análisis de las Organizaciones

• La Evaluación

• Cómo hacer un proyecto de circo social

• Circo aplicado

• Primeros auxilios a nivel general y aplicado al circo

 

BLOQUE TEMÁTICO 4

ETAPA 6

• Realización de 20h de prácticas en proyectos de formación y circo social

 

PROCESO Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa se ha realizado en coordinación con la Red Europea de Formación Circo Social Caravan a partir del estudio del perfil del formador de circo social (2008) y de las competencias necesarias para desarrollar su actividad educativa. La investigación, sustentada por la Comisión Europea, y conducida por la Universidad Libre de Bruselas (2009-2010) y la Universidad de Lovaina (2012-2014), se formaliza en la creación de esta formación de circo social que será realizada en diferentes países europeos.

El principal objetivo es la adquisición de herramientas pedagógicas, creativas y técnicas para el trabajo educativo con personas en situación de exclusión social. Para ello se trabaja de una manera dinámica y práctica construyendo el conocimiento entre todos y todas, en grupo, con juegos y dinámicas de grupo, dando material teórico y didáctico útil, herramientas aplicables y poniendo ejemplos prácticos y reales.

La evaluación de la formación es continua. Se valora la actitud general (clima de las sesiones, relación con el grupo), el arte de enseñar (metodología, didáctica ...), el conocimiento técnico de las diferentes disciplinas y la aproximación artística (investigación creativa, expresión ...).

El alumnado recibirá un certificado con las competencias adquiridas en cada una de las etapas superadas y un diploma, una vez cursada toda la formación (prácticas incluidas).